Մայրենի դասարանական 01.11.22

խոնարհ-հնազանդ

ցնցոտիներ-շատ մաշված պատառոտված զգեստ:

մեկնվել-գնալ, ուղարկել, պառկել

անվրդովությամբ-հանդարտություն

նվաղուն-ուշագնաց, փակվող

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s