Գործնական քերականություն 01.11.22

1. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Աղթամար կղզին Վանա լճի հարավ-արևելքում է, մեկ ժամվա ջրային ճանապարհով է հեռու ցամաքից: Ծովը և բարձր, ապառաժոտ ափերը կղզին անմատչելի էին դարձնում ոսոխների համար: Գագիկը՝ Արծրունյաց առաջին թագավորը, հոյակապ շինություններով նոր կյանք տվեց Ախթամարին: Կղզին նրան փոքր թվաց՝ իր ընդարձակ նպատակներն իրականացնելու համար, ու նա ամբարտակով շրջանաձև կտրեց ծովի մի մասն ու ցամաքի վերածեց: Ժամանակի ընթացքում և՛ արարտակը, և՛ վիթխարի շրջապարիսպը, և՜ բարձր աշտարակներն ու բուրգերը ջրասույզ եղան:

2.  Երկու տեքստ ստացի՛ր կետերի փոխարեն մի դեպքում գրելով տրված հոմանիշներից առաջինը, մյուս դեպքում՝ երկրորդը: Ստացված տեքստերը համեմատիր. ո՞րն է ավելի մոտ բանավոր խոսքին:

Գերմանական մի քաղաքում տնային տնտեսուհիների … (մրցույթ, մրցում) է… (անցկացվել, արվել): Ծրագրի մեջ մտնում էր նաև գրտնակներ … (նետելը, շպրտելը): Ամենից … (դիպուկ, ճիշտ)… (նետող, գցող) կնոջ (ամուսնուն, մարդուն) գերմանացի բոլոր … (այրերը, տղամարդիկ) … (կարեկցեցին, խղճացին):

Գերմանական մի քաղաքում տնային տնտեսուհիների մրցույթ է անցկացվել : Ծրագրի մեջ մտնում էր նաև գրտնակներ նետելը : Ամենից դիպուկ նետող կնոջ ամուսնուն գերմանացի բոլոր տղամարդիկ  խղճացին :

Գերմանական մի քաղաքում տնային տնտեսուհիների մրցում  է արվել : Ծրագրի մեջ մտնում էր նաև գրտնակներ շպրտելը : Ամենից ճիշտ գցող կնոջ մարդուն գերմանացի բոլոր այրերը կարեկցեցին :

Այս տեքստը ավելի մոտ է իմ բանավոր խոսքին։

3. Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի:

Դժբախտ, հին, փնթփնթան, հնամենի, անկայուն, տոկուն, երերուն, թշվառ, դիմացկուն, հնօրյա, դժգոհ, անբախտ, պինդ, հինավուրց, չարաբախտ, ամուր, վաղեմի, անհաստատ, խախուտ, դժկամ, ապերջանիկ, տարաբախտ, դողդոջուն:

4. Ուրբաթ օրերը գրադարանում կարդացած գրքերի վերաբերյալ ներկայացնել հաշվետվություն պատումի կամ տեսանյութի տեսքով։ 

Ես գրադարանում և գրադարնից տարել եմ տուն և կարդացել եմ 2գիրք՝ Աշխարհի շուրջը 80օրում և բնագիտական մի հետաքրքրաշարժ գիրք, ես շատ բան չունեմ խոսելու, որովհետև ես երկուսի մասին էլ առանձին պատումներ գրել եմ:

Ահա Աշխարհի շուրջը 80օրում

Տիկին Զարայի շոկոլադի բնագիտական գործարանը

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s