Մաթեմատիկա տնային 31.10.22

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 286; 288; 291; 296; 298

286. Օդի ջերմաստիճանը չափել են մեկ օրվա ընթացքում։ Չափումների
արդյունքները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում.


Ժամը
024681012141618202224
ջերմաստիճան15128761011131620181411

Կառուցե՛ք օրվա ընթացքում օդի ջերմաստիճանի փոփոխության
գրաֆիկը։

288. Գնացքը A կետից մեկնել է C կետը։ Ճանապարհին այն կանգ է առել
B կետում։ Այդ ամենը գրաֆիկորեն պատկերված է 36-րդ նկարում։
Գրաֆիկից ելնելով՝ պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.


ա) Որքա՞ն ժամանակ է գնացքը եղել ճանապարհին։

Պատ․՝ 7
բ) Որքա՞ն ժամանակում է գնացքը հասել B կետը։

Պատ․՝ 2ժամում
գ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը A կետից ընթացել դեպի B կետը։

120:2=60կմ/ժ

Պատ․՝ 60կմ/ժ արագությամբ
դ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը B կետից ընթացել դեպի C կետը։

210-120=90

7-2=5

90:5=18կմ/ժ

Պատ․՝ 18կմ/ժ արագությամբ
ե) Որքա՞ն է տևել B կետում արած կանգառը։

?

291. Դիցուք x-ը և y-ը 6 սմ2մակերես ունեցող ուղղանկյան հարևան կողմերի երկարություններն են: Այդպիսի շատ ուղղանկյուններ կարող են լինել: Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս, թե ինչպես է փոխվում այդպիսի ուղղանկյան կողմերից մեկի երկարությունը (y)` կախված մյուս կողմի երկարությունից (x):

y126432.2/521.5/71.1/21.1/31.1/51.1/111
x1/211.1/222.1/233.1/244.1/255.1/26

Կառուցեք այս կախման գրաֆիկն

296. 9 տ երկաթի հանքաքարից ստանում են 5 տ երկաթ։ Որքա՞ն երկաթ
կստանան 54 տ հանքաքարից։

9:5=54:x

5×54=220

220:9=24.1111111/250000տ երկաթ

Պատ․՝ 24․1111111/250000տ երկաթ

298․ Ապրանքի գինը նախ իջեցվել է 15 %-ով, ապա՝ ևս 10 %-ով։ Որքա՞ն է
դարձել ապրանքի գինը, եթե սկզբնական գինը եղել է 5000 դրամ։

5000։100=500

500։15=33.1/3

5000-33.1/3=4967.2/3

4967.2/3:10=7086.2/3դրա,

Պատ․՝ 7086,2/3դրամ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s