Մաթեմատիկա դասարանական

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 285; 287; 292; 295, 299

  1. Երեխայի հասակը մինչև 7 տարեկան դառնալը փոխվել է հետևյալ
    կերպ. Գծե՛ք նրա տարիքից հասակի կախման գրաֆիկը։

287. 35-րդ նկարում պատկերված է մեքենայի շարժման գրաֆիկը.
Գրաֆիկով որոշե՛ք՝


ա) քանի կիլոմետր է անցել մեքենան
5 ժամում,

180:3=60կմ

60×5=300

Պատ․՝ 300կմ


բ) շարժման սկզբնակետից ինչ
հեռավորության վրա է գտնվել
մեքենան 1 ժ անց, 2.1/2ժ անց,

180:3=60

60×2.1/2=150

Պատ․՝ մի ժամում 60կմ, երկուս և կես ժամում 150կմ


գ) որքան ժամանակում է մեքենան
անցել 90 կմ։

180:3=60

90 > 60

90:60=1.1/2

292. Խանութը կոնֆետ է ստացել, որի 1 կգ-ն արժե 2000 դրամ: Առաջին
օրն այդ կոնֆետից վաճառվել է 7 կգ, երկրորդ օրը10 կգ, երրորդ օրը 6 կգ, չորրորդ օրը` 5 կգ: Որոշե՛ք, թե կոնֆետների վաճառքից
ի՞նչ գումար է ստացվել առաջին օրը, առաջին երկու օրում, առաջին երեք օրում, չորս օրում: Կազմե՛ք համապատասխան գրաֆիկը:

295. Գրե՛ք երկու համեմատություն, որոնց եզրային անդամների
արտադրյալը հավասար է 36-ի։

Պատ․՝ 1:2=18:36, 2:4=9:18

  1. Դպրոցի տասներորդդասարանցիներից գերազանցիկ են 15-ը, որ
    նրանց 20 %-ն է։ Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա տասներորդ
    դասարաններում։

100:200=5

5×15=75

Պատ․՝ 75

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s