Այդ ոչինչը ես եմ 

Քաղաքապետ իշխանը շրջում էր քաղաքում: Մարդիկ ոտքի էին կանգնում, կպչում պատերին, խոնարհ գլուխ տալիս: Փողոցի մի անկյունում` պատի ստվերում, ցնցոտիների մեջ պառկած էր մի աղքատ դերվիշ:

Շքախմբի առաջնորդը գոռաց դերվիշի վրա.

-Ի՞նչ ես մեկնվել մայթին, ճանապարհը բռնել: Չե՞ս տեսնում` ով է գալիս. վե՛ր կաց, անպատկա՛ռ:

-Ես միայն ինձնից մեծի առաջ ոտքի կկանգնեմ, – անվրդով պատասխանում է դերվիշը:

Քաղաքապետը հետաքրքրված մոտենում է և հարցնում.

-Մի՞թե ես քեզանից մեծ մարդ չեմ:

-Իհարկե` ո՛չ: Քեզանից բարձր դեռ շատ աստիճաններ կան: Այո՞, թե` ոչ:

-Այո՛:

-Դու քաղաքապետ իշխան ես, գիտեմ. որ մեծանաս, ի՞նչ պիտի դառնաս,- հարցնում է դերվիշը:

-Նահանգապետ,- պատասխանում է քաղաքապետը:

-Հետո՞:

-Հետո վեզիր:

-Հետո՞:

-Փոխարքա:

-Հետո՞:

-Սահմանը սա է: Բոլորից մեծը շահն է:

-Ասենք թե` շահ դարձար, հետո՞,- հարցնում է դերվիշը:

-Հետո` ոչի՛նչ,- պատասխանում է քաղաքապետը:

-Ահա՛ այդ ոչինչը ես եմ: Ոտքերիս տակից անցիր, գնա քո ճանապարհով, – նույն անվրդովությամբ պատասխանում է դերվիշը և նվաղուն աչքերը գոցում:

 1. Ո՞րն է այս առակի ասելիքը:

Առակի ասելիքն այն է, որ ինչ֊էլ անես մեկ է քո հաջորդները իմանալու են քեզ քո գործով։

 1. Ներկայացրո՛ւ դերվիշին և քաղաքապետին՝ հակադրելով իրար:

Դեվիշը մտածում էր, որ եթե նույնիսկ նա դառնա շահը նա մեկ է մահանալու է, անմահ չի դառնալու

Քաղաքապետը մտածում էր, որ նա կդառնա շահը ամբողջ իռ եռկիռը նռանը կդառնա, բայց նա չէր հասկանում, ոռ նա չէր կառող այդ ամբողջ քաղաքը իռ հետ գերեզման տանել։

 1. Ինչպես էին ընդունում քաղաքապետի շքախմբին հասարակ մարդիկ:

Մարդիկ ոտքի էին կանգնում, կպչում պատերին, խոնարհ գլուխ տալիս, մի այն մի մարդ այդպես չարեց և դա Դերվիշն էր

 1. Տեքստից դուրս գրիր անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Դերվիշ֊Մահմեդականների թափառական կրոնավոր

շքախումբ֊Թափոր

անպատկառ֊անամոթ, աներես

շահ֊թագավոր

 1. Նայի՛ր այս պատմության ֆիլմը և գրի՛ր քո կարծիքը ֆիլմի մասին:

Ես ֆիլմի և պատմվածքի մեջ տարբերություն չտեսա նույնիսկ բառերն էին, գրեթե նույնը։

 1. Գտի՛ր քաղաքացիներին ներկայացնող հատվածը:

Մարդիկ ոտքի էին կանգնում, կպչում պատերին, խոնարհ գլուխ տալիս: Փողոցի մի անկյունում` պատի ստվերում

Մաթեմատիկա տնային 31.10.22

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 286; 288; 291; 296; 298

286. Օդի ջերմաստիճանը չափել են մեկ օրվա ընթացքում։ Չափումների
արդյունքները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում.


Ժամը
024681012141618202224
ջերմաստիճան15128761011131620181411

Կառուցե՛ք օրվա ընթացքում օդի ջերմաստիճանի փոփոխության
գրաֆիկը։

288. Գնացքը A կետից մեկնել է C կետը։ Ճանապարհին այն կանգ է առել
B կետում։ Այդ ամենը գրաֆիկորեն պատկերված է 36-րդ նկարում։
Գրաֆիկից ելնելով՝ պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.


ա) Որքա՞ն ժամանակ է գնացքը եղել ճանապարհին։

Պատ․՝ 7
բ) Որքա՞ն ժամանակում է գնացքը հասել B կետը։

Պատ․՝ 2ժամում
գ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը A կետից ընթացել դեպի B կետը։

120:2=60կմ/ժ

Պատ․՝ 60կմ/ժ արագությամբ
դ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը B կետից ընթացել դեպի C կետը։

210-120=90

7-2=5

90:5=18կմ/ժ

Պատ․՝ 18կմ/ժ արագությամբ
ե) Որքա՞ն է տևել B կետում արած կանգառը։

?

291. Դիցուք x-ը և y-ը 6 սմ2մակերես ունեցող ուղղանկյան հարևան կողմերի երկարություններն են: Այդպիսի շատ ուղղանկյուններ կարող են լինել: Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս, թե ինչպես է փոխվում այդպիսի ուղղանկյան կողմերից մեկի երկարությունը (y)` կախված մյուս կողմի երկարությունից (x):

y126432.2/521.5/71.1/21.1/31.1/51.1/111
x1/211.1/222.1/233.1/244.1/255.1/26

Կառուցեք այս կախման գրաֆիկն

296. 9 տ երկաթի հանքաքարից ստանում են 5 տ երկաթ։ Որքա՞ն երկաթ
կստանան 54 տ հանքաքարից։

9:5=54:x

5×54=220

220:9=24.1111111/250000տ երկաթ

Պատ․՝ 24․1111111/250000տ երկաթ

298․ Ապրանքի գինը նախ իջեցվել է 15 %-ով, ապա՝ ևս 10 %-ով։ Որքա՞ն է
դարձել ապրանքի գինը, եթե սկզբնական գինը եղել է 5000 դրամ։

5000։100=500

500։15=33.1/3

5000-33.1/3=4967.2/3

4967.2/3:10=7086.2/3դրա,

Պատ․՝ 7086,2/3դրամ

Մաթեմատիկա դասարանական

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 285; 287; 292; 295, 299

 1. Երեխայի հասակը մինչև 7 տարեկան դառնալը փոխվել է հետևյալ
  կերպ. Գծե՛ք նրա տարիքից հասակի կախման գրաֆիկը։

287. 35-րդ նկարում պատկերված է մեքենայի շարժման գրաֆիկը.
Գրաֆիկով որոշե՛ք՝


ա) քանի կիլոմետր է անցել մեքենան
5 ժամում,

180:3=60կմ

60×5=300

Պատ․՝ 300կմ


բ) շարժման սկզբնակետից ինչ
հեռավորության վրա է գտնվել
մեքենան 1 ժ անց, 2.1/2ժ անց,

180:3=60

60×2.1/2=150

Պատ․՝ մի ժամում 60կմ, երկուս և կես ժամում 150կմ


գ) որքան ժամանակում է մեքենան
անցել 90 կմ։

180:3=60

90 > 60

90:60=1.1/2

292. Խանութը կոնֆետ է ստացել, որի 1 կգ-ն արժե 2000 դրամ: Առաջին
օրն այդ կոնֆետից վաճառվել է 7 կգ, երկրորդ օրը10 կգ, երրորդ օրը 6 կգ, չորրորդ օրը` 5 կգ: Որոշե՛ք, թե կոնֆետների վաճառքից
ի՞նչ գումար է ստացվել առաջին օրը, առաջին երկու օրում, առաջին երեք օրում, չորս օրում: Կազմե՛ք համապատասխան գրաֆիկը:

295. Գրե՛ք երկու համեմատություն, որոնց եզրային անդամների
արտադրյալը հավասար է 36-ի։

Պատ․՝ 1:2=18:36, 2:4=9:18

 1. Դպրոցի տասներորդդասարանցիներից գերազանցիկ են 15-ը, որ
  նրանց 20 %-ն է։ Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա տասներորդ
  դասարաններում։

100:200=5

5×15=75

Պատ․՝ 75