Գործնական քերականություն 20.10.22

1.  Նախադասության ընգծված բառը փոխարինի՛ր տրվածներից մեկով:

Միտք, դեպք, մրցում, պետություն, վիճակ:

Ձեր տերության մեջ այդպիսի բաներ չպիտիլինեին:

Ձեր պետության մեջ այդպիսի բաներ չպիտիլինեին:

Եղելության մասին շատ ուշ իմացավ:

Դեպքի մասին շատ ուշ իմացավ:

Իրադրությունն այնքան լարված էր, որ վախենում էր ընկերներին կորցնելուց:

Մրցումն այնքան լարված էր, որ վախենում էր ընկերներին կորցնելուց։

Այդպիսի մտադրություն չեմ ունեցել

Այդպիսի միտք չեմ ունեցել։

2. Տրված բազմիմաստ բառերով նախադասություններ կազմի՛ր:

Սուր, թերթ, գիր:

Ես ունեմ, իմ մայրիկի ասելով ունեմ շատ սուր միտք։

Ես ունեմ սուր դանակ։

Ես թերթի գլխավոր խմբագիրն եմ

Իմ տետրի մեջ թերթերը մեկ հատով քիչ են։

Ես կարծում եմ, որ ինձ թուղթ ու գիր էին արել

3.   Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված հոմանիշներից ամենահարմարը:

Ջուրը շատ սառն (սառն, ցուրտ, պաղ) էր, ճիշտ օրվա նման:

Ալեկոծված (սիրտը շուռ եկած, տակն ու վրա եղած, ալեկոծված, հուզված, վրդովված) ծովը ծեծում էր ափերը:

Ինչո՞ւ ես այդպես անշարժ (աներեր, հաստատուն, անսասան, անշարժ, անդրդվելի, անխախտ) նստել՝ փայտ կուլ տվածի նման:

Մարդն այնպես արագ(շուտափույթ, արագ, շուտ, հապճեպ) էր քայլում, կարծես կարևոր մի բանից ուշանում էր:

Փոքրիկը մի քիչ ոտքը կախ գցեց, հետո սիրտ առավ (համարձակվեց, սիրտ առավ, խիզախեց, հանդգնեց) ու մոտ եկավ:

Ի վերջո այնպիսի մի տաճար կառււցեց (շինեց, կառուցեց, կերտեց), որ բոլորին զարմացրեց իր արվեստով: