Մաթեմատիկա դասարանական 17.10.22

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 209; 212; 214; 216; 219

  1. Մայրուղու երկարությունը
    660 կմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ մայրուղու պատկերումը
    քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1 ։ 2750000 է։

660×1000=660000

660000×100=66000000

66000000:2750000=24սմ

Պատ․՝ 24սմ

214. Քարտեզի վրա պատկերները իրականներից փոքր են 90 անգամ։
Ինչի՞ է հավասար քարտեզի մասշտաբը։

Պատ․՝ 1:90

216. Ուղղանկյունաձև խաղահրապարակի կողմերի երկարությունները
հատակագծում 4 սմ և 10 սմ են։ Որքա՞ն է այդ խաղահրապարակի
երկարությունը, եթե նրա լայնությունը 18 մ է։

Լուծում

4մ֊18մ

10սմ֊x

18:4=4.1/2

10×4.1/2=10×9/2=90/2=45սմ

Պատ․՝ 45սմ

219.Բանվորը պիտի պատրաստեր 80 մանրակ։ Հերթափոխի վերջում
նա նախատեսված աշխատանքը կատարել էր 130 %-ով։ Քանի՞
մանրակ էր պատրաստել բանվորը։

80-100%

x-130%

130×80=10400

10400:100=104

Պատ․՝ 104

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s