Մայրենի 14․10․22

Մենք ուրբաթ օրը գնացինք գրադարան ես կարդացի բնագիտական մի հետաքրքրաշարժ գիրք որում գրքերի էջերի հերթականությունը 1,2,3․․․ չէր այլ 4 եթե կարծում ես որ ճիշտ պատասխանը աղն է գնա էջ 13, եթե կարծում ես, որ ճիշտ պատասխանն ջուրն է ուրեմն գնա էջ 15