Մաթեմատիկա դասարանական և տնային 11.10.22

11.10.2022թ-Մասեր, տոկոսներ և հարաբերություններ, խնդիրների լուծում

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 187; 189; 191; 199; 201

187. Ճանապարհներին վթարների քանակը տարեկան 1500-ից նվազել
է մինչև 1200։ Քանի՞ տոկոսով է նվազել վթարների քանակը։

Լուծում

1500-100%=1200-x%

1200×100=120000

120000:1500=80

100-80=2

Պատ․՝ 20

189. Տրված են երկու թվեր։ Նրանցից ո՞րն է ավելի մեծ և որքանո՞վ է
մեծ, եթե առաջին թվի 6 %-ը հավասար է 18-ի, իսկ երկրորդ թվի
8 %-ը՝ 16-ի։

18:6=3

3×100=300առաջին թիվը

16:8=2

2×100=200երկրորդ թիվը

300 > 200

300-200=100

Պատ․՝ առաջին թիվը 300, երկրորդ թիվը 200, առաջինը մեծ է և 100-ով

191. հիմնարկի մի բաժնում կա 5 աշխատակից։ Բաժնի վարիչը 56
տարեկան է, նրա տեղակալը52 տարեկան։ Մյուս աշխատակիցների տարիքներն են 60, 27 և 25։ Որքա՞ն է բաժնի աշխատակիցների միջին տարիքը։

56+52+60+27+25=220

220:5=44

199. Եթե 8 միանման ավտոբուսներից յուրաքանչյուրում ավելացվի 16
տեղ, ապա բոլոր ավտոբուսներում կտեղավորվի 496 մարդ: Քանի՞
տեղ կա յուրաքանչյուր ավտոբուսում:

8×16=128

496-128=368

368:8=46

Պատ․՝ 46

201. A և B կետերի հեռավորությունը 540 կմ է: A-ից B գնացող գնացքը,
ընթանալով 60 կմ/ժ արագությամբ, A-ից դուրս գալուց 7 ժամ անց`
ժամը 21.50-ին, հասավ ճանապարհին գտնվող C կայարանը: Այդ
նույն ժամին C հասավ մի գնացք, որը B-ից դուրս էր եկել 18.50-ին:
Ինչքա՞ն էր երկրորդ գնացքի արագությունը:

7×60=420

21:50-18:50=3ժ

540-420=120

120:3=40կմ/ժ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 188; 190; 198; 200-ա,գ

188. 80 թիվը բաժանե՛ք երկու մասի 3 ։ 5 հարաբերությամբ։

3+5=8

80:8=10

10×3=30

10×5=50

Պատ․՝ 30, 50

190. C կետը բաժանում է AB հատվածը AC և CB հատվածների, որոնց
երկարությունները հարաբերում են այնպես, ինչպես 3 ։ 4։ Գտե՛ք
այդ հատվածների երկարությունները, եթե AB հատվածի երկարությունը 28 սմ է։

Լուծում
3+4=7

28:7=4

4×3=12

4×4=16

Պատ․՝ 12սմ, 16սմ

198. Ունենք 1 սմ երկարությամբ 42 ձողիկ։ Հնարավո՞ր է արդյոք այդ
ձողիկներով կազմել 11 սմ կողմով քառակուսի կամ 12 սմ և 9 սմ
կողմերով ուղղանկյուն։

11×4=44

42 < 44, հետևաբար 11սմ կողմով քառակուսի հնարավոր չէ կազմել։

9×2+12×2=42

42 = 42, հետևաբար 12 սմ և 9 սմ կողմերով ուղղանկյուն հնարավոր է կազմել։

200. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն.

ա)*+5.3/8=16.1/2

16.1/2-5.3/8=33/2-43/8=89/8=11.1/8

11.1/8+5.3/8=16.1/2

գ) */4+3/8=7.5/16-5.7/24

7.5/16-5.7/24-3/8=117/16-127/24-3/8=(351-254-18)/48=79/48=1.31/48