Մայրենիի տնային աշխատանք 03.10.22

Ճանապարհ

Բարակ ուղին սողալով,

Ոտի տակին դողալով,

Ճամփի ծայրին բուսել է

Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի

Այս ճանապարհն Անհունի․․․

Մարդու, բույսի, գազանի

Եվ թևավոր թռչունի։

1. Փորձի՛ր նկարագրել ճանապարհը:

Ինձ թվում է ճանապարհը մի բարակ ճանապարհ էր, որի եզրերից բուսականություն էր զարգանում․

2. Գրի՛ր ճանապարհ բառի հոմանիշները:

Արահետ, ճամփա, ճամբա․

3. Ներկայացրո՛ւ հետաքրքիր մի դեպք, որ տեղի է ունեցել այդ ճանապարհին:

Ես հիմա չեմ կարողանում հիշել ճանապառհի հետ կապված ինչ֊որ պատմություն։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s