Դասարանական 28.09.22

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 142; 144; 152; 154

142.Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի 1/4-ը։ Ճանապարհի քանի՞ տոկոսն է նա անցել։

100:4=25%

144. Ուսանողի թոշակն ավելացել է 2 անգամ։ Քանի՞ տոկոսով է
ավելացել թոշակը.

Պատ.՝ 100%

152.Գտե՛ք 60 թվի բոլոր բաժանարարները.

Պատ.՝ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

154. Չորս հաջորդական թվերի գումարը 74 է։ Գտե՛ք այդ թվերը:

74:4=18.1/2

17+18+19+20=74

Պատ.՝ 17, 18, 19, 20

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 143; 145; 153; 155

 1. Պատասխանեք հետևյալ հարցերին.
  ա) 1 մետրի քանի՞ տոկոսն է 1 դեցիմետր.
  • 10դմ-100%
  • 1դմ-x%
  • 1×100:10=10
  • Պատ.՝ 10
   բ) 10 տոննայի քանի՞ տոկոսն է 1 ցենտները.
  • 10տ=100ց
  • 100-100
  • 1-x
  • 1×100=100
  • 100:100=1
  • Պատ.՝ 1%
   գ) 1 քառակուսի մետրի քանի՞ տոկոսն է 1000 քառակուսի սանտիմետր
  • 100×100=10000
  • 1000×100=10000
  • 10000:10000=1
  • Պատ.՝ 1%

145. Բեռնատար մեքենան մեկ ուղերթով կարող է տեղափոխել պահեստում եղած ալյուրի 2 %-ը։ Քանի՞ ուղերթ պիտի կատարի այդ
մեքենան՝ ամբողջ ալյուրը տեղափոխելու համար։

100:2=50անգամ

Պատ.՝ 50 անգամ

153.Քաղաքը զբաղեցնում է 200 հա տարածք։ Այն բաժանված է իրար
հավասար մակերեսներ ունեցող 80 թաղամասի։ Որքա՞ն է յուրաքանչյուր թաղամասի մակերեսը.

200:80=2.1/2

Պատ.՝ 2.1/2

155. Ուղղանկյան լայնությունը 20 սմ է, որը նրա երկարության 1/3-ն է։
Գտե՛ք ուղղանկյան մակերեսը։

20×1/3=60

60×20=1200

Պատ.՝ 1200

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s