Տնային առաջադրանք 23.09.22

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 118; 128

118. Հաշվե՛ք x կողով խորանարդի ծավալը, եթե x = 3 սմ, 4 սմ, 5 սմ,
6 սմ։ Հակադարձ համեմատակա՞ն են արդյոք խորանարդի
ծավալը և նրա կողի երկարությունը։ Իսկ ուղի՞ղ համեմատական.

3x3x3=27

4x4x4=64

5x5x5=125

6x6x6=216

Պատ.՝ ուղիղ համեմատական են

128. Երկու գումարելիներից մեկը 644 է և գումարի 4/5-ն է։ Որքանո՞վ է
այդ գումարելին մեծ մյուսից.

644:5=644/1:5/1=644/1×1/5

644/1×1/5=644/25

Պատ.՝ 644/25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s