20.09.22 դասարանական

Գործնական քերականություն

1. Ուշադրություն դարձրո՛ւ առաջին շարքի բաղաձայնների արտասանությանը և փորձի՛ր կետերը փոխարինել համապատասխան հնչյուններով:

բ, պ, փ

գ, կ, ք

դ, տ, թ

ձ, ծ, ց

 ջ, ճ, չ

2. Տրված բաղաձայնները զույգ-զույգ խմբավորի՛ր՝ ըստ օրինակի: Ո՞ր հնչյունը զույգ չունեցավ:

Օրինակ՝

զ-ս:

վ-ֆ

շ-ժ

ղ-խ

Մնաց առանձին Հ տառը:

Վ, շ, ժ, խ, , հ, ֆ:

3.   Կետերի փոխարեն գրի՛ր ձայնեղ և խուլ բառերը:

Յ, մ, ն, լ, ր, ռ, վ, ղ, զ, ժ, բ, գ, դ, ձ, ջ հնչյունները ձայնեղ բաղաձայններ են:

Ֆ, խ, ս,շ, հ, պ,փ, կ,ք, տ, թ, ծ, ց, ճ, չ հնչյունները խուլ բաղաձայններ են:

4. Տրված բառազույգերում ընդգծված արմատները համեմատի՛ր և գրի՛ր, թե ի՞նչ փոփոխոթյուն է կատարվել:

Օրինակ՝

տպագիրգրաճանաչ – ի-ն դարձել է ը:

Հայրենասերսիրալիր սեր-սիր: Սպառազեն զինավառ զեն-զին: Անիղձըղձալի իղձ-ըղձ: Լայնասիրտսրտագին սիրտ-սրտ: Մեծատունտնական տուն-տըն: Բազմագույն, գունագեղ գույն-գըուն: Հետախույզ, հետախուզել խույզ-խույզել:

5. Գրի՛ր, թե ընդգծված արմատների մեջ ինչ փոփոխություն է կատարվել (փոփոխությունը տեսանելի դարձնելու համար բառը վանկատի՛ր):

Օրինակ՝

կես – կիսատ (կի-սատ) – ե-ն դարձել է ի:

Թիվ-թվանշան(թըվա-նը-շան)-ի-նդարձնելէ ը:

Անասուն – անասնապահ (ու-ն դուրս է ընկել, սղվել է:

Տեր – տիրանալ, էջ-իջնել, ինձ- ընձուղտ, գիծ – գծել, աղավնի – աղավնյակ, կաղնի – կաղնուտ, հուր – հրեղեղեն, հիսուն – հիսնամյա, առու – առվակ, աստղ – աստղային:

Ժամանակը …

Ես այս նկարին նայելով մտածում եմ, որ ժամանակը ավելի թանկ է, քան որոշ մարդիկ, որովհետև մարդիկ կան, կեղծ են ձև են տալիս իբրև թե լավ մարդ են, բայց իրականում ավելի վատն են քան այնպիսի մարդիկ, ովքեր իրենց ոչ շատ լավ, բայց իրական դեմքն են ցույց տալիս: Նկարում պատկերված է ժամացույց որը խորհրդանշում է ժամանակ և պատկերված է ձեռք, որը նշանակում է մարդ և հետևում ոսկեգույն, որը նշանակում է ոսկի, ոսկեգույ: Նկարը ցույց է տալիս, որ մարդու ժամանակը ոսկուց էլ թանկ է …

20.09.2022թ-Համեմատությունների վերաբերյալ խնդիրների լուծում

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 89; 91-ա; 99; 101

 1. Բանվորը 8 ժ աշխատելու համար ստանում է 2500 դրամ. Քանի դրամ կստանա բանվորը 12ժ աշխատելու համար:
  Լուծում
  8:2500=12:x
  x=2500×12:8=3750
  Պատ.՝ 3750դրամ
 2. Լուծե՛ք խնդիրը` համեմատություն կազմելով.

ա) Հետիոտնը 2,1/2 ժամում անցել է 10 կմ: Նույն արագությամբ
քայլելով` նա քանի՞ կիլոմետր կանցնի 4 ժամում:

Լուծում

2,1/2ժ=150ր
4ժ=240ր
150:10=240:x
10×240=2400
2400:150=16
Պատ.՝ 16

99.Խանութում 5 արկղ նարինջ կար։ Օրվա առաջին կեսին վաճառելու
համար յուրաքանչյուր արկղից հանեցին 4 կգ նարինջ, օրվա
երկրորդ կեսին՝ ևս 3 կգ։ Դրանից հետո բոլոր արկղերում մնաց
այնքան նարինջ, ինչքան հանել էին։ Օրվա սկզբում ընդամենը
ինչքա՞ն նարինջ կար արկղերում:

Լուծում
3+4=7կգ
7×5=35կգ
35×2=70կգ
Պատ.՝70կգ նարինջ

101.Երկու արհեստանոցներ 1 ամսում պիտի որոշակի քանակով մանրակներ պատրաստեին։ Առաջին արհեստանոցը կատարեց
աշխատանքի 3/4-ը, իսկ երկրորդը՝ առաջինից 3 անգամ պակաս։
Կարողացա՞ն արդյոք արհեստանոցները ժամանակին կատարել
նախատեսված աշխատանքը։

Լուծում

3/4:3/1=3/4×1/3=3/12=1/4
3/4+1/4=1
Պատ.՝ այո արել են

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 90; 91-բ; 100

 1. Լուծե՛ք խնդիրը` համեմատություն կազմելով

բ) Հետիոտնը անցնում է 12 կմ` քայլելով 4 կմ/ժ արագությամբ: Քանի՞ կիլոմետր կանցնի նա նույն ժամանակում, եթե քայլի 4,1/2կմ/ժ
արագությամբ:

12:4=3ժ
4,5×3=13,5
13,5=13,1/2
Պատ.՝ 13,1/2կմ