Падежи

1.Поставьте существительные в родительном падеже. Собака-собаки, лодка-лодки, море-моря, диктант-диктанта, лётчик-лётчика, вода-воды, корова-корови, молоко-молока, дедушка-дедушки, дорога-дороги, инженер-инженера, бабочка-бабочки.

2. Запиши словосочетания с данными существительными. Обозначь падеж существительных.

Привет (кому?) (брат, сестра) брату, сестре.
Радовался (чему?) (весна, праздник)весне, празднику.
Писать (чем?) (перо, мел)пером, мелом.
Рассказывать (о ком?) (лиса, сова) лисе, сове
Урожай (чего?) (овёс, пшеница) овса, пшеници
Рассказ (кого?) (ветеран)ветерана

3.Впиши подходящие по смыслу предлоги, укажи все падежи существительных.

Добежать до реки, подъехал к заводу, летел над полем, читал о животных, смотрел на картину, нашёл в портфеле, поставил на полку, ушёл с другом, поздравление от мамы, поскакал по дороге.

Предлоги: над, на, от, по, с, в, к, о, до.

14.09.22

 1. Խնձորները չորանալիս կորցնում են իրենց զանգվածի 23/25-ը։
  Որքա՞ն խնձորաչիր կստացվի 1200 կգ թարմ խնձորից:
  Լուծում
  1200:25=48
  48×23=1104
  1200-1104=96
  Պատ.՝ 96
 2. Ծառուղու երկու կողմերում տնկեցին 25-ական սոսի, իսկ նրանցից
  յուրաքանչյուր երկուսի միջև` հասմիկի 2 թուփ: Հասմիկի քանի՞
  թուփ տնկեցին
  24×4=96
  Պատ.՝ 96