Անհատական ուսումնական պլան

Դասացուցակի հղում

Ընտրությամբ գործունեություն՝ Ռոբոտաշինություն

մարզաձև՝ բասկետբոլ

երթուղային-երկկողմանի

երկարօրյա-ոչ

լրացուցիչ կրթություն-ֆուտբոլ(դպրոցից դուրս)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s