12.09.22

 1. Գրե՛ք երեք համեմատություններ, որոնց եզրային անդամների
  արտադրյալը հավասար է 16-ի։
  2:4=4:8
  4:8=2:4
  4:16=1:4
  64 Գտե՛ք տառի թվային արժեքը.
  ա) x/4=3/5
  x:4=3:5
  x.5=4.3
  x.5=12
  x=12/5

գ)19/3=y/18
19:3=y:18
y.3=19×18
19×18=172
3xy=172
172:3=57
y=172/3

ե)2 ։ b = 7 ։ 5
2.5=b.7
2×5=10
10/7

է)67/2=a/200
67×200=2xa
67×200=13400
13400:2=6700
1=6700

 1. Մի հատվածի երկարությունը 10 սմ է, մյուսինը՝ 25 սմ։
  Նրանց երկարություններն արտահայտելով միլիմետրերով՝ կազմե՛ք
  համապատասխան համեմատությունը։

Լուծում
25:10=250:100

 1. Տրված են երկու շրջանագծեր՝ O և O՛
  կենտրոններով (տե՛ս նկ. 2) և համապատասխանաբար 56 սմ և 72 սմ շառավիղներով։
  Գտե՛ք AOBO՛ քառանկյան պարագիծը։

Քայքայման և միացման ռեակցիա

 1. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։

Քայքայման ռեակցիա են անվանում այն քիմիական երևույթները, որոնց ժամանակ մի բարդ նյութը բաժանվում է և ստացվում երկու կամ ավելի պարզ նյութ:

 1. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման ։

Միացման ռեակցիա են համարվում այն քիմիական երևույթները, որոնց ժամանակ մի քանի պարզ նյութ միանում և ստացվում է մեկ բարդ նյութ:

 1. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։

միացման

 1. Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիա։

ա) C+O2 =CO2 

բ)CH4=H2+C

գ)H2+S=H2S

դ) FeS=Fe+S