07.09.22

Տեսություն՝

Երկու մեծությունների հարաբերություն անվանում են նրանց քանորդը:Օրինակ՝ a թվի հարաբերությունը b թվին գրում են այսպես՝ a:b կամ a/b

Երկու թվերի հարաբերությունը ցույց է տալիս, թե քանի՞ անգամ է առաջին թիվը մեծ երկրորդից, կամ առաջին թվի ո՞ր մասն է կազմում երկրորդ թիվը:

Քանի որ 5/2=10/4=50/20, ապա 5:2 հարաբերությունը կարելի է փոխարինել 10:4 կամ 50:20 հարաբերությամբ:

Ուշադրություն

Թվերը նույն թվով բազմապատկելիս կամ նույն թվի վրա բաժանելիս նրանց հարաբերությունը չի փոխվում:

5 թվի հարաբերությունը 2-ին և 2-ի հարաբերությունը 5-ին, ինչպես և 5/2 և 2/5 կոտորակները, անվանում են փոխադարձաբար հակադարձ:

Նույնանուն մեծությունների (երկարություն, զանգված և այլն) հարաբերությունը գտնելու համար դրանք պետք է արտահայտել չափման նույն միավորներով:

Օրինակ

30 սմ-ի և 1 մ -ի հարաբերությունը գտնելու համար, պետք է սկզբում երկու մեծությունները գրել կամ մետրերով կամ էլ սանտիմետրերով, և ապա գտնել դրանց քանորդը:

30 սմ = 310 մ, 100 սմ =1 մ, ուրեմն, հարաբերությունը կլինի 30:100=310

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 28-ա,գ,ե; 29-ա,գ,ե ; 31; 40-ա,գ

  1. Գտե՛ք հարաբերությունը.
    ա) 3-ի և 5-ի=3:5,
  2. գ) 4/3-ի և 8-ի=4/3:8

4/3:8/1=4/3×1/8=1/3×1/2=2/3

  1. ե) 9/5-ի և -ի

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝  28-բ,դ,զ; 29-բ,դ,զ ; 33; 40-բ,դ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s