08.09.2022թ.

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 32; 38, 44; 48

 1. Մեկ աշխատանքային օրում, որը տևում է 8 ժ, խառատը պատրաստել է 384 մանրակ։ Գտե՛ք մանրակների քանակի հարաբերությունը
  դրանք պատրաստելու ժամանակին։ Ի՞նչ է ցույց տալիս այդ հարաբերությունը։

Լուծում

384:8=48

Պատ.՝ 48

 1. Երկու մարդ թեյ են խմում։ Առաջինը 3 գդալ շաքարավազ է լցրել
  լիքը բաժակի մեջ, իսկ երկրորդը 2 գդալ՝ 3/4-ով լի բաժակի մեջ։
  Նրանցից որի՞ թեյն է ավելի քաղցր։

2/1:3/4=8/3

3/1×4/4=12/4=3/1

3/1 > 8/3

 1. Երեք բնական թվերի գումարը 364 է։ Նրանցից մեկն ամենամեծ
  երկնիշ թիվն է։ Մյուս երկուսից մեկը մյուսից չորս անգամ մեծ է։
  Գտե՛ք այդ թվերը.

Լուծում

364-99=265

4+1=5

265:5=53

53×4=212

Պատ.՝ 212, 53, 99

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝  41; 49

41. Գտե՛ք 5/7-ի հավասար մի կոտորակ, որի համարիչի և հայտարարի
գումարը հավասար լինի 36-ի:

5.a+7.a=36

12.а=36

a=36:12

a=3

3×5=15 համարիչ

3×7=21 հայտարար

Պատ.՝ 15/21

49. Գերանը սղոցով կտրելն արժե 50 դրամ: Ինչքա՞ն է պետք վճարել
գերանը 6 մասի բաժանելու համար:

լուծում

50×5=250

Պատ.՝ 250դրամ