Քիմիական և ֆիզիկական երևույթները

  1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերե՛ք օրինակներ։

Ֆիզիկական են այն երևույթները որոնց ժամանակ նոր իր չի ստեղծվում, Օրինակ՝ ապակու կոտրվելուց նոր իր չի առաջանում:

  1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում քիմիական ։ Բերե՛ք օրինակներ։

Քիմիական են կոչվում այն երևույթները, որոնց ժամանակ նոր իր կամ իրեր են ստեղծվում:

  1. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական՝ մոմի այրվելը,բաժակի կոտրվելը,եղյամի առաջացումը, ջրի եռալը,լուցկու այրվելը, կաթի թթվելը։

ֆիզիկական են մոմի այրվելը, բաժակի կոտրվելը եղյամի առաջացումը,

քիմիական են ջրի եռալը, լուցկու այրվելը, կաթի թթվելը: