06.09.22 դասարանական

 1. Ենթադրենք` տրված է մի թիվ: Նշանակե՛ք այն որևէ լատիներեն
  տառով և տառային արտահայտության տեսքով գրի՛ առեք.
  ա) այդ թվի կրկնապատիկը,
  px2
  գ) այդ թվի երկու երրորդը,
  px2:3
  ե) այդ թվից 10-ով փոքր թիվը
  p-10

9 Կատարե՛ք հաշվումները, եթե a = 3
ա) 3 ⋅ a + 386=395
գ) (17 – a) ⋅ 3=42
ե) (78 ։ a + 99 ։ a) ⋅ 5=295

20.AB հատվածի վրա նշված է մի C կետ։ Քանի՞ անգամ է AC և CB
հատվածների միջնակետերի հեռավորությունը փոքր AB հատվածի
երկարությունից.

Պատ.՝ 2 անգամ