05.09.22 դասարանական և տնային

05.09.2022թ.-Տառային արտահայտություններ:

Տեսություն

Տառային արտահայտություն կոչվում է իմաստալից կազմված գրառումը տառերի, թվաբանական գործողությունների, թվերի և փակագծերի մասնակցությամբ::

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 5-ա,գ; 7-ա,գ ; 10-ա,գ; 15-ա՝3; 17

 1. Տառային արտահայտության տեսքով գրի՛ առեք գործողությունների
  հետևյալ հաջորդականությունը.
  ա) a թիվը բազմապատկել 4-ով և արտադրյալին գումարել 6, a.4+6
  գ) 10-ը բաժանել a թվին և քանորդին գումարել 15-ի և b թվի արտադրյալը. 10:a+15.b
 1. Թվերի գրառումներում եղած տառերը փոխարինե՛ք թվանշաններով այնպես, որ ստացվեն ճիշտ անհավասարություններ.
  ա) X73 > 455=973>455, գ) =944 > 112,
 1. Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.
  ա) 3 ⋅ a + 5 ⋅ b=46
  • գ) (a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b=43

15.Կրճատե՛ք կոտորակները

15/30=1/2

21/63=1/3

52/260=1/5

17.

Կարի արհեստանոցում կարել են 16 միանման վերարկու և մի
քանի միանման կոստյում՝ օգտագործելով ընդամենը 100 մ 40 սմ
գործվածք։ Մեկ վերարկուի համար օգտագործվել է 3 մ 35 սմ գործվածք, իսկ մեկ կոստյումի համար՝ 25 սմ-ով ավելի։ Քանի՞ կոստյում
է կարվել.

Լուծում՝

100×100=10000

10000+40=10040

3×100=300

300+35=335

16×335=5360

335+25=360

10000-5360=4740

4740:360=13

Պատ.՝ 13

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝  5-բ,դ; 7-բ,դ ; 10-բ,դ; 15-բ՝3; 18

 1. Տառային արտահայտության տեսքով գրի՛ առեք գործողությունների
  հետևյալ հաջորդականությունը.

բ) y թվից հանել 11 և տարբերությանը գումարել z թիվը, y-11+z

դ) m թվին գումարել 5 և գումարը բազմապատկել n թվով (m+5).n

7. Թվերի գրառումներում եղած տառերը փոխարինե՛ք թվանշաններով այնպես, որ ստացվեն ճիշտ անհավասարություններ

բ) 7X3 > Y93, 793 > 193

դ) X3 < 4X, 13 < 41

10. Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.

բ) 10.(a + b):3=40

դ) 95 ։ b + 49 ։ a=26

15. Կրճատե՛ք կոտորակները.

7/49=1/7

202/303=2/3

45/72=15/24

18. Թատրոնի տոմսարկղում վաճառվել են ներկայացման 156 մանկական և 98 մեծահասակի տոմսեր՝ 90000 դրամ ընդհանուր
արժեքով։ Որոշե՛ք տոմսերի գները, եթե մանկական տոմսը մեծահասակի տոմսից 3 անգամ էժան է։

Լուծում՝

98×3=294

294+156=450

90000:450=200դրամ մանկական տոմսը

200×3=600դրամ մեծահասակի տոմսը

Պատ.՝ 200դրամ մանկական տոմսը, 600դրամ մեծահասակի տոմսը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s