02.09.22

1.   Յուրաքանչյուր շարքում մեկ բառ ավելորդ է: Գտի՛ր ավելորդ բառը և բացատրի՛ր ընտրությունդ: 

Ա. Գառնուկ, ձիուկ, մարդուկ, բազուկ, պոչուկ:  

Բ. Բլրակ, առվակ, գուշակ, գնդակ: 

Գ.Մարդիկ, ձկնիկ, փոքրիկ, գնդիկ, մկնիկ:  

2. Լուծի՛ր գլուխկոտրուկները: 

Պատմել – 2 + վերջածանց =պատմություն

Ամիս + 1 + դաշտ =մարտադաշտ

Տեսնել – 3 + 1 + դասարան – վերջածանց =տեսադաս

Ձեռք – 1+ 1 + (աշխատանք)=ձեռագործ

Բնակարան+ տեսնել,,,= տնտես

Երգիծանք+1+դեմք,= ժպտադեմ

3. Ի՞նչն է սխալ այս նախադասության մեջ, ուղղի՛ր:  Կարող ես օգտվել բառարանից։ 

 Հովիվը հորանն ընկած այծին դուրս բերեց  և տարավ հորի մոտ:  

Հովիվը հորը ընկած այծին դուրս բերեց և տարավ հարաննի մոտ:

4. Գրաբարում նույնպես գործածվում էր «օդաչու» բառը: Նարեկացին գրում է  «Նետս 

արձակեցեր օդաչուս »: Ի՞նչ է նշանակում «օդաչու» բառն այստեղ, եթե հաշվի առնենք, որ այդ ժամանակաշրջանում օդանավեր չկային: 

Իմ կարծիքով «օդաչու» բառը օգտագործվում է, որպես օդում թռչող օդ-ա-չու:

5. Տրված բառերի տառերից նոր բառեր ստացի՛ր:  

Քերծե –  ծեր

վայրագ- այր, ավար

սրբել-  սեր

ռիթմ – թի

ոսոխ-  սոխ

նյութ- թույն, ութ

շանթ-  թան

ճագար – ար

մահիճ-  մահ