Ծանոթացում էկզոտիկ մրգերի հետ

Մասնակիցներ՝ 4-5 դասարանների սովորողներ:

Վայրը՝ Հարավային դպրոց-պարտեզ:

Ժամկետը՝ Մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 10-ը:

Նպատակը՝ Սովորողներին ծանոթացնել էկզոտիկ մրգերի հետ:

Խնդիրները՝ Սովորում են էկզոտիկ մրգերի անունները, դրանց օգտագործման եղանակները:

Ընթացքը ՝ Սովորողները գտնում են տեղեկություններ էկզոտիկ մրգերի մասին, գրավոր պատմում են մրգերի մասին: Համեմատում են ոչ էկզոտիկ մրգերի հետ:

Արդյունքը ՝ սովորողների բլոգում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s