Մաթեմատիկյան ապրիլյան ֆլեշմոբ

1. Զատիկը քանի՞ անգամ պետք է թեքվի աջ, որ նշված ճանապարհով հասնի թփին:

Captionless Image

2. Մարտի 12-ից քանի՞ օր հետո ենք նշել Սուրբ Զատկի ծեսը՝ որն այս տարի ապրիլի 17-ին էր:

Captionless Image

3. Ծառի երկու ճյուղերին նստած էին 16 ճնճղուկ։ Առաջին ճյուղից թռան, գնացին երկու ճնճղուկ, իսկ երկրորդ ճյուղից հինգ ճնճղուկ թռան նստեցին առաջին ճյուղին, որից հետո ճնճղուկների թիվը երկու ճյուղերին հավասարվեց։ Սկզբում քանի՞ ճնճղուկ կար յուրաքանչյուր ճյուղին:

Captionless Image

4. Արայիկն ու Էրիկը Զատկատոնին խաղում էին Ձուգլորիկ: Էրիկը խաղը սկսելուց առաջ ուներ 18 ձու, իսկ Արայիկը՝ Էրիկի ունեցածի կեսը: Խաղի ավարտին Արայիկը կարողացավ Էրիկից շահել 3 ձու: Քանի՞ ձու ուներ Արայիկը խաղից հետո:

Captionless Image

5. Աննան բացեց իր խնդրագիրքը և նկատեց, որ որոշ էջեր պակասում են։ Ձախ էջին նա տեսավ գրված 14 թիվը, իսկ աջ էջին՝ 17։ Քանի՞ թերթ էր պոկված։

6. Եվան ուներ տասը ձվիկ. չորսը՝ կարմիր, երեքը՝ կապույտ, երկուսը՝ կանաչ և մեկը՝ դեղին: Նա այդ ձվիկները դասավորեց այնպես, որ նույն գույնի երկու ձվիկ իրար կողք և իրար վրա չգտնվեն (տես նկարը): Ի՞նչ գույնի ձվիկ դրեց Եվան ներքևից երկրորդ շարքի մեջտեղում:

Captionless Image

7. Եռանիշ թվի թվանշանների գումարը 4 է: Այս պայմանին բավարարող քանի՞ եռանիշ թիվ կա:

8. 3  ընկեր սպասեցին 3 ժամ, որպեսզի անձրևը կտրվի։ Նրանցից յուրաքանչյուրը քանի՞ ժամ սպասեց։

9. Լիլիթն ուներ 7 կարմիր ձու և 2 դեղին ձու: Նա 2 կարմիր ձու տվեց Վաղարշակին, որն իր հերթին մի քանի դեղին ձու տվեց Լիլիթին: Վաղարշակը քանի՞ դեղին ձու տվեց Լիլիթին, եթե դրանից հետո Լիլիթն ուներ հավասար քանակով դեղին և կարմիր ձու:

Captionless Image

10. Զատկատոնի համար Մարիանան գնեց 1կգ բրինձ, 2կգ չամիչ և վճարեց 2800 դրամ: Կատրինան գնեց 1կգ բրինձ, 1կգ չամիչ և վճարեց 1800 դրամ: Որքա՞ն արժե 1կգ բրինձը և 1կգ չամիչը:

Մաթեմատիկա մեկշաբաթյա առաջադրանքներ

1348

Համեմետեք թվերը ներկայացնելով խառը թվերը անկանոն կոտորակների տեսքով

Երկու ավտոբուսներ միևնոյն քաղաքից հակառակ ուղղություններով։ նրանցից մեկի արագությունը 65կմ/ժ էմյոսինը 50կմ/ժ։ քանի ժամ հետո ավտոբուսների հերռաորություները կլինեն 460 կմ։
լուծում
460:(65+50)=4ժամ
1358
Ռերկու քաղաքների մեջև եղած ճանապարհը մեքեման կարող է անցնել 4 ժամում եթե ընթանա 120 կմ/ժ արագությամբ։ Սակայն մեքենան ճանապարհի առաջին կեսը անցնում է 60 կմ /ժ արագույամբ երկրորդը 80 կմ/ժ։ Ինչքան ժամանակում է ացել մեքենան ամբողջ ճանապարհը։
լուծում
4×120=480 կմ
480։2=240
240:60=4ժամ
240։80=3ժամ
3+4=7ժամ

931

հաշվեք քանորդը

939

հաշվեք քանորդը