Դասարանական 07.04.22

1259. Գնացքը ճանապարհի առաջին տեղամասն անցավ ամբողջ ճանապարհն անցնելու ժամանակի ն անցնելու ժամանակի 2/7-ում, երկրորդ տեղամասը 1/5-ում, իսկ երրորդը 4/15-ում: Ամբողջ ժամանակի ո՞ր մասում գնացքն անցավ այդ երեք տեղամասերը:

2/7+1/5+4/15=79/105

Պատ.՝ 79/105

1260. ABC եռանկյան պարագիծը 181/8սմ է: Հայտնի է, որ IABI=IBCI, իսկ ICAI=7/12 սմ: Գտեք AB և BC կողմերի երկարությունը:

181/8-7/12=832/24

832/24×1/2=52/3

1264. Ծառին նստաշ էր 24 ճնճղուկ : Ծառի վրա քանի ճնճղուկ կլինի եթե

ա) նրանց 3/4 թռչի

24:4ю6

6×3=18

24-18=6

Պատ.՝ 6

Բ) ծառին արդեն նստած ճնճղուկներին միանան նրանց 5/6-ի չափ ճնճղուկներ,

24:6=4

4×5=20

Պատ.՝ 20

Գ) նրանց 7/8-ը թռչի, և 3/8-ի չափ նորերը նստեն ծառին:

24:8=3

3×7=21

28-21=7

24:8=3

3×3=9

9+7=16

Պատ.`16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s