Կամակոր  թագավորը

 Լինում է, չի լինում ̀ մի  կամակոր  թագավոր  է  լինում: Մի  օր  նա  կանչում է  իր  երկրի  բոլոր   դեր□ակներին  և  հրամայում, թե  ինձ  համար  մի  այնպիսի  վերմակ  կարեք, որ  հասակիս  համեմատ  լինի ̀ ոչ  երկար, ոչ  կարճ: Ոչ մի դերձակ  չի  կարողանում  թագավորի  հրամանը  կատարել, բոլորի  գլուխներն  էլ  կտրել  է  տալիս:

   Օրերից  մի  օր  թագավորի  մոտ  մի  դերձակ  է  գալիս:

— Թագավորն  ապրած  կենա, -ասում  է  նա, —  ես  քո  ուզած  վերմակը  կկարեմ: Ոչ  երկար  կլինի, ոչ կարճ:

 — Լավ, — ասում է թագավորը, — բայց  տես,  եթե  մի  փոքր  երկար  եղավ  կամ  կարճ, իմացած  լինես ̀ գլուխդ  կտրելու  եմ:

 -Համաձայն   եմ, թագավորն  ապրած  կենա, թե  չկարողացա ̀  գլուխս  կտրի:

  Դերձակը  գնում  է  մի  վերմակ  կարում,  դիտմամբ  էլ  մի  քիչ  կա-ճ  է  անում: Տանում  է,  դնում  թագավորի  առաջ: Փեշի  տակ  էլ  թաքուն  մի  ճիպոտ  է  պահած  լինում:

  -Թագավորն  ապրած  կենա, — ասում է  դերձակը ̀  գլուխ  տալով, — քո  ուզած  վերմակը  կարել  եմ: Տես ̀  կհավանե՞ս:

Կարդալ Ավելին

Это, эта, этот, эти

А. Упражнение 1. Вместо точек вставьте нужное слово (этот, эта, это,
эти).
Модель: … книга лежит на столе. – Эта книга лежит на столе.

 1. этот студент хорошо играет в футбол. 2. эти книги у меня есть. 3. Борис
  читает эти газеты. 4. эта студентка пишет красиво. 5. Мы пишем это упражнение.
 2. Мы учим этот диалог. 7. этот студент читает по-английски хорошо. 8. эта газета
  лежит справа.

1. Мы говорим по-русски .
Сегодня день. (хороший, хорошо)

 1. У меня есть … шляпа.
  Анна пишет … . (красиво, красивая)
 2. Анна говорит … .
  У Анны … голос. (тихий, тихо)
 3. Студент читает текст … .
  По радио играет … музыка. (громкий, громко)
 4. Это … книга.
  Преподаватель рассказывает … . (интересно, интересный)