Դասարանական մաթեմ 24․2․2022

երկու ծաղկավաճառ միասրն վաճառեցին 80 ծաղիկ ընդ որում առաջինը երկրորդից 12-ով ավելի։Քանի ծաղիկ վաճառեց ծաղկավաճառներից յուրաքանչյուրը։

Լուծում

80։2=40

12:2=6

40+6=46 Առաջին

40-6=34 երկրորդ

1355

Մեկ շքամուտք ունեցող տասննչորսհարկանի շենքում բնակարանները սկսած առաջին հարկից, համարակալվածեն 1-ից միչև 84-ը։ Որ հարկում է գտնվում 57-րդ բնակարանը։

լուծում

84։14=6

57:6=9

10-րդ հարկում

1357

Խանութում կայն միևնույն ապրանքի 320 կեցաղային իրեր ։Երբ մեկ իրի գինը բարձացրեցին 3 անգամ տվյալ ապրանքատեսակի բոլոր իրերի արժեքը դարձավ 1152000 դրամ։ որքան մեկ իրի սկզբնական արժեքը։

լուծում

1152000։3=348000

348000։320=1200

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s