Անգլերեն 01.03.22

էջ 68 առ.8(ընտրում եք ճիշտ տարբերակը)

 1. Dad didn’t buy a new car last week.
 2. Mum always cooks chicken on Mondays.
 3. Do you like chips.
 4. Mary left for Italy last month.
 5. Do yo brush your teeth every night.
 6. The boys didn’t play football last Sunday.
 7. Did Emily come to the party?
 8. I didn’t watch TV last night.

էջ 69 առ.10(գործողությունները դնում եք ներկա կամ անցյալ ժամանակաձևերով)

 1. We went to the beach last weekend.
 2. Did your mum make a chocolate cake yesterday?
 3. Dad doesn’t work on Sundays.
 4. He doesn’t come to the party.
 5. My cousins don’t visit us every weekend.
 6. Did Julia wear jeans to school yesterday ?
 7. The children always do their homework in their rooms.
 8. I sent Claire an email yesterday afternoon.

էջ 69 առ.11(Օրինակի համաձայն՝ վերևում նշված բառերը տեղադրում եք համապատասխան նախադասությունների մեջ)

 1. We watched a really good film at cinema last night.
 2. I went to a beautiful exotic island last summer. The weather was very hot.
 3. My mother does the shopping every week.
 4. I am working at the moment I can’t come with you.
 5. She always brushes her teeth before she goes to bed night.
 6. He is upset because he failed his driving test.

Մաթեմատիկայի փետրվարյան հաշվետվություն

Հղում 1

Հղում 2

Հղում3

Հղում4

Հղում5

Հղում6

Հղում7

Հղում8

Հղում9

Հղում10

Հղում11

Հղում 12

Հղում13

Հղում14

Հղում15

Հղում16

Հղում17

Հղում18

Հղում19

Հղում20

Հղում21

Հղում22

Հղում23

Հղում24

Հղում 25

Հղում26

Հղում27

Հղում28

Հղում29

Հղում30

Հղում31

Հղում32

Հղում33

տնային մաթեմ 24․2․2022

Երկու ավտոբուսներ միևնոյն քաղաքից հակառակ ուղղություններով։ նրանցից մեկի արագությունը 65կմ/ժ էմյոսինը 50կմ/ժ։ քանի ժամ հետո ավտոբուսների հերռաորություները կլինեն 460 կմ։

լուծում

460:(65+50)=4ժամ

1358

Ռերկու քաղաքների մեջև եղած ճանապարհը մեքեման կարող է անցնել 4 ժամում եթե ընթանա 120 կմ/ժ արագությամբ։ Սակայն մեքենան ճանապարհի առաջին կեսը անցնում է 60 կմ /ժ արագույամբ երկրորդը 80 կմ/ժ։ Ինչքան ժամանակում է ացել մեքենան ամբողջ ճանապարհը։

լուծում

4×120=480 կմ

480։2=240

240:60=4ժամ

240։80=3ժամ

3+4=7ժամ

Դասարանական մաթեմ 24․2․2022

երկու ծաղկավաճառ միասրն վաճառեցին 80 ծաղիկ ընդ որում առաջինը երկրորդից 12-ով ավելի։Քանի ծաղիկ վաճառեց ծաղկավաճառներից յուրաքանչյուրը։

Լուծում

80։2=40

12:2=6

40+6=46 Առաջին

40-6=34 երկրորդ

1355

Մեկ շքամուտք ունեցող տասննչորսհարկանի շենքում բնակարանները սկսած առաջին հարկից, համարակալվածեն 1-ից միչև 84-ը։ Որ հարկում է գտնվում 57-րդ բնակարանը։

լուծում

84։14=6

57:6=9

10-րդ հարկում

1357

Խանութում կայն միևնույն ապրանքի 320 կեցաղային իրեր ։Երբ մեկ իրի գինը բարձացրեցին 3 անգամ տվյալ ապրանքատեսակի բոլոր իրերի արժեքը դարձավ 1152000 դրամ։ որքան մեկ իրի սկզբնական արժեքը։

լուծում

1152000։3=348000

348000։320=1200

տնային մաթեմ 22․2․20222

1340

թվերի գումարը գրի առեք խառը թվերի տեսքով

1341

խառը թիվը ներկայացրեք բնական թվի և կանոնաոր կոտորակի գումարման տեսքով

1342

ասեք թե որոնք են հետևյալ խառը թվերի ամբողջ և կոտորոկային մասերը

1343