Սովորող-սովորոցնող 08.02

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը՝ փետրվարի 07.02-11.02

Մասնակիցներ՝   Հարավային  դպրոցի սովորողներ

Համագործակցող դասարաններ  5.1 և 5.2 

Նպատակը՝

  • Համագործակցային կարողությունների ձևավորում և զարգացում
  •   Մտքի ճկունացում
  • Սովորղների մտածողության զարգացում
  • GeoGebra ծրագրի ուսուցում
  • Սովորողների կողմից նոր գիտելիքների ձեռք բերում
  • Սովորողների կողմից ունեցած և ձեռք բերված գիտելիքների ամրապնդում
  • Միմյանց լսելու և օգնելու կարողությունների ձևավորում
  • Սեր և հետաքրքրություն մաթեմատիկայի նկատմամաբ
  • երկրաչափական տարրերի յուրացու
  • Մաթեմատիկական սիմվոլների մուտքագրման կարողոության ձևավորում

Նախագծի ընթացքը

Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողները ովքեր գիտեն ծրագիրը ,  կծանոթացնեն  մաթեմատիկայի նոր  GeoGebra ծրագրի հետ։ Այդ ծրագրի միջոցով   կսովորեցնեն, երկրաչափության տարրեր։

Արդյունքը՝

Ավագ և կրտսեր սովորողների միջև համագործակցային կարողությունների ձևավորում և զարգացում

GeoGebra ծրագրի յուրացում

Սովորողները արդյունքները կտեղադրեն իրենց բլոգներում

«Սովորող-սովորեցնող» նախագծի շրջանակներում, միմյանց փոխանցելու սովորածը և հետաքրքրություն ստեղծել սովորողների մոտ :

Ամփոփումը սովորողների բլոգներում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s