նորաբանությունների բառարան

ականջադրում-ականջ դնել, գաղտնալսես

բազմամղոն-շատ մղոններ ընդգրկող

գունասալիկ-գունավոր սալիկ, գունասալիկներ արտադրող գործարան

դրոշակափունջ-դրոշակների փունջ, վերևում կախված դրոշակափունջը անշարժ էր ու գլխահակ

երփնահույս-գունագեղ հյուսված

զինվորազգեստ-զինվորականհամազգեստ

էթնոհիշողություն-ազգի հիշողոություն

ընձուղտաձև-ընձուղտի ձև

թրիքապատ-թրիքով պատված

ժրախոսել-աշխույժ խոսել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s