Բնագիտության հաշվետվություն

ՋՐՈԼՈՐՏ՝ ՋՈՒՐԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ: ՋՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՄԱՔՈՒՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐ, ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՐԵՔ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԸ

ԵՐԿՐԱԿԵՂԵՒԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՀՐԱԲՈՒԽՆԵՐ

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁ

ՋՐՈԼՈՐՏ՝ ՋՈՒՐԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ: ՋՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բնագիտություն 03.11.21

Բնագիտություն 06.11.21

Բնագիտություն 10.11.21

ՀՐԱԲՈՒԽՆԵՐ

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁ

Բնագիտություն 24.11.21

Բնագիտություն 30.11.21

Բնագիտություն 13.11.21

Բնագիտություն 20.11.21

ՀՐԱԲՈՒԽՆԵՐ

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁ

<a href=”http://&lt;!– wp:paragraph –> <p><a href=”https://manukyanhayk.home.blog/2021/11/29/%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%b8%d6%82%d5%ad%d5%b6%d5%a5%d6%80/”>ՀՐԱԲՈՒԽՆԵՐ</a></p&gt; <!– /wp:paragraph –> <!– wp:paragraph –> <p><a href=”https://manukyanhayk.home.blog/2021/01/13/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%b1/”>ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁ</a></p> Բնագիտություն

<a href=”http://&lt;!– wp:paragraph –> <p><a href=”https://manukyanhayk.home.blog/2021/11/29/%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%b8%d6%82%d5%ad%d5%b6%d5%a5%d6%80/”>ՀՐԱԲՈՒԽՆԵՐ</a></p&gt; <!– /wp:paragraph –> <!– wp:paragraph –> <p><a href=”https://manukyanhayk.home.blog/2021/01/13/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%b1/”>ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁ</a></p> Բնագիտություն 20.09.21