Translation

1. Ես չեմ սիրում դուրս գալ, երբ անձրևում է:

I don’t like to go out when it rains.

2.Ես գնեցի մի գեղեցիկ զգեստ իմ մայրիկի համար երեկ:

I bought a beautiful dress for my mother yesterday .

3.Խնդրում եմ, բեր մի բաժակ ջուր ինձ համար, ես ծարավ եմ:

Please, give me a cup of water I am thirty .

4.Վահանը չկարողացավ գնել այդ գլխարկը, որովհետև այն թանկ էր:

Vahan could not buy this hat, because it’s expensive .

5.Ես գտա իմ պայուսակը և դրեցի այն սեղանի վրա:

I found my bag & put it in table.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s