Մաթեմատիկա տնային առաջադրանք 29.11.21

853. Դասասենյակի բարձրությունը 3մ է, երկարությունը 12մ, լայնությունը 6մ: Դասասենյակը նախատեսված է 27 աշակերտի համար: Քանի խորանարդ մետր օդ է բաժին ընկնում մեկ աշակերտին:

3x12x6=216

216:27=

Պատ.՝ 15մ

855. Աստղանիշների փոխարեն տեղադրեք անհրաժեշտ թվերը, որպեսզի ստացվեն հավասարություններ.

ա) 1սմ=10մմ

բ)90մմ=9սմ

գ)200սմ=2մ

դ)1100000սմ=11կմ

ե)1ժ=3600վ

զ)7200վ=120ր

է)120ր=2ժ

ը)2օր=48ժ

թ)43տ=43000000գ

ժ)2կգ=2000գ

ժա)2000կգ=2տ

858. Գտեք ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը, եթե նրա լայնությունը 12սմ է, իսկ երկարությունը 7սմ-ով փոքր է:

12-7=5

12×5=60

12×2+5×2=34

Պատ.՝ 60ք սմ մակերեսը, 34սմ պարագիծը

860. Երկու հողակտորների ընդանուր մակերեսը 500 հա(հեկտար) է: Եթե երկրորդ հողակտորի մակերեսը մեծացնենք, 20հա-ով,ապա երկու հողակտորները միևնույն մակերեսը կունենան: Որքան է ամեն մի հողակտորի մակերեսը:

Լուծում

500-20=480

480:2=240

240+20=260

Պատ.՝ 240հա առաջինը, 260 հա երկրորդը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s