Համացանցը մեր կյանքում

Համացանցը 1ամիս օգտագործելուց հետո արդեն չի կարող բերել քեզ չհետաքրքրող բաներ որովհետև երբ անցնում է մեկ ամիս ժամանակահատվածը նա վերլուծում է քո ամբողջ հետաքրքրված էջերը և հետո քեզ ցույց տալիս այդ էջերի նյութերը: Համացանցը ցանցերի ցանց է, որը բաղկացած է տեղական և համաշխարհային մակարդակի մասնավոր, հանրային, ակադեմիական, գործարար և կառավարական ցանցերից, որոնք միացված են էլեկտրական, անլար և օպտիկական ցանցային տեխնոլոգիաների լայն տիրույթներով։ Համացանցը սպասարկում է տեղեկատվական ռեսուրսների և ծառայությունների լայն տիրույթի: Համացանցում գրանցվելու ժամանակ հարցնում է քո տարիքը և այդ մեկ ամսվա ընթացքում ցույց տալիս այն բաները որոնք հիմնականում օգտագործում է քո տարիքինները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s