Համացանցը մեր կյանքում

Համացանցը 1ամիս օգտագործելուց հետո արդեն չի կարող բերել քեզ չհետաքրքրող բաներ որովհետև երբ անցնում է մեկ ամիս ժամանակահատվածը նա վերլուծում է քո ամբողջ հետաքրքրված էջերը և հետո քեզ ցույց տալիս այդ էջերի նյութերը: Համացանցը ցանցերի ցանց է, որը բաղկացած է տեղական և համաշխարհային մակարդակի մասնավոր, հանրային, ակադեմիական, գործարար և կառավարական ցանցերից, որոնք միացված են էլեկտրական, անլար և օպտիկական ցանցային տեխնոլոգիաների լայն տիրույթներով։ Համացանցը սպասարկում է տեղեկատվական ռեսուրսների և ծառայությունների լայն տիրույթի: Համացանցում գրանցվելու ժամանակ հարցնում է քո տարիքը և այդ մեկ ամսվա ընթացքում ցույց տալիս այն բաները որոնք հիմնականում օգտագործում է քո տարիքինները: