Մաթեմատիկա տնային 11.10.21

748 Կատարեք գործողությունները.

ա)739x(296-18)-(644-600)x2=205354

296-18=278

644-600=44

278×739=205442

44×2=88

205442-88=205354

բ)3680:20-(394-90):2=32

394-90=304

3680:20=184

304:2=152

184-152=32

գ)(6992:38+6293:31)x15-349=5456

6992:38=184

6293:31=203

184+203=387

387×15=5805

5805-349=5456

դ) 16218:53+75×74-30=5826

16218:53=306

75×74=5550

306+5550=5856

5856-30=5826

755. Գործվացքի կտորի երկարությունը 48մ էր։ Նրանցից 7 անգամ կտրել են 3-ական մետր։ Քանի մետրով է ամբողջ կտորի երկարությունը մեծ մնացորդի երկարությունից։

Լուծում

7×3=21

48-21=27

48-27=21

Պատ․՝ 21մ-ով

757․ Երկու մեքենաներ միաժամանակ իրար ընդառաջ են դուրս գալիս երկու քաղաքներից, որոնց հեռավորությունը 900 կմ է։ Քանի ժամ հետո նրանց հեռավորությունը իրարից կլինի 150կմ, եթե նրանց արագություններն են 90կմժ և 60կմ/ժ։

Լուծում

900-150=750

60+90=150

750:150=5

Պատ։՝ 5 ժ հետո

729 Մանկապարտեղում կա 20 հեծանիվ, դրանց մի մասը երկանիվ է, մի մասը եռանիվ։ Բոլոր հեծանիվները միասին ունեն 55անիվ։ Քանի երկանիվ հեծանիվ հա մանկապարտեզում։

20-5=15

5×2=10

15×3=45

45+10=55

Պատ։՝ 5 երկանիվ հեծանիվ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s