Մաթեմատիկական առաջադրանքներ աշնանային արձակուրդների համար

1․ Հետևյալ թվերը գրի՛ր կարգային գումարելիների գումարի

տեսքով․

67484=6տասհազարավոր+7հազարավոր+4հարյուրավոր+8տասնավոր+4միավոր

35841=3տասհազարավոր+5հազարավոր+8հարյուրավոր+4տասնավոր+1միավոր

628841=6հարյուրհազարավոր+2տասհազարավոր+8հազարավոր+8հարյուրավոր+4տասնավոր+1միավոր

2․ Կատարի՛ր գումարումը և ստուգի՛ր հանումով

7124+1321=8445

Ստուգում

8445-1321=7124

3․ Կատարի՛ր բազմապատկում և ստուգի՛ր բաժանումով:

112 x 6=672

Ստուգում ՝

672:6=112

4. Կատարի՛ր մնացորդով բաժանումը, ապա ստուգիր ճիշտ ես

կատարել այն։

69:7=9(6)

Ստուգում՝

7×9=63

63+6=69

5․ Ի՞նչ թիվ պետք է գումարել 101-ին, որպեսզի արդյունքը հավասար

լինի 258-ի և 49-ի գումարին։

258+49=307

307-101=206

Պատ.՝206

6․Երկու արտերից ցորեն հավաքեցին․ առաջին արտից՝ 3200կգ,

երկրորդից՝ 8800կգ։ Ապա ամբողջ բերքը տարան սայլերով։ Քանի՞

սայլ պահանջվեց, եթե նրանցից յուրաքանչյուրում տեղավորվում էր

400կգ ցորեն։

8800+3200=12000

12000:400=30

Պատ․՝ 30 սայլ

7․ Բազմահարկ շենքում կա 64 բնակարան, իսկ նրա հարևանությամբ

գտնվող չորս միանման շենքերում՝ 144 բնակարան։ Բազմահարկ

շենքում որքանո՞վ ավելի բնակարան կա, քան հարևան շենքերից

յուրաքանչյուրում։

144։4=36

64-36=28

Պատ․՝ 28-ով ավելի

8․ Երկու ցանկապատ ներկելու համար անհրաժեշտ եղավ 25 աման

ներկ՝ յուրաքանչյուրում 3կգ։ Առաջին ցանկապատը ներկելու համար

օգտագործվեց 24կգ ներկ։ Քանի՞ կիլոգրամ ներկ օգտագործվեց

երկրորդ ցանկապատը ներկելու համար։

3×25=75

75-24=51

Պատ․՝ 51կգ