Մաթեմատիկա 21.10.21

606 հաշվիր

8մ 3սմ 11մ+20սմ 9մմ=8մ 23սմ 10 մմ

1 կմ 300 մ +8 կմ 4 մ 30 սմ =9 կմ 304 մ 30սմ

1տ 3 ց 4 կմ + 10 տ 30 կմ = 11 տ 3 ց 34 կմ դղ

607

Գնացքը կայարանից դուրս եկավ ժամը 6։40-ին և տեղ հասավ նույն օրը ժամը 20։15-ին։Ինչքան ժամանակ էր գնացքը գտնվում ճանապարհին։

լուծում

20։15-6։40=13:35

612

Կատարեք գործողություն:

ա.(796+160):956=1

բ.(2234+22):24=94

գ.(5795+55):234=25

դ.(517+15):14=38

ե.(16334-274):803=20

զ.(1806-959):7=121

է.(9848-512):389=24

ը.(1121-679):13=24

614. Թվանշաներով և համեմատման նշաններով գրեք․

երկու հարյուր երկուսը մեծ է հարյուրից․202>100

քառասունհինգը փոքր է ութ հարյուր քառասունյերկուսից․45>42

618Կառուցված շենքերից յուրաքանչյուր կա 8 բնակարան: Բոլոր բնակարանները երեքսանյականոց են. Այդ շենքերում սենյակների ընդանուր քանակը 720 է: Քանի շենք է կառուցված:

Լուծում

720:3=240

240:8=30

Պատ.՝ 30

621. Առաջին տուփում տեղավորվում է երկրորդից 10-ով ավելի մատիտ, երրորդ տուփում տեղավորվում է 10 մատիտ, իսկ չորորդում երրորդից այնքանով  ավելի, քանի մատիտ որ կա երկրորդ տուփում: Հավասար կլինեն արդյոք առաջին և չորորդ տուփերում տեղավորվող քանակները:

Լուծում

Պատ.՝ այո

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s