Մաթեմատիկա դասարանական 21.10.12

597. Դեցիմետրերով և սանտիմետրերով արտահայտեք.

ա) 29սմ-2դմ 9սմ

բ) 57սմ-5դմ 7սմ

գ) 94սմ-9դ 4սմ

598 Կիլոմետրերով և մետրերով արտահայտեք

ա) 1837մ-1կմ 837մ

բ) 3805մ-3կմ 805մ

գ) 18569-18կմ 569մ

601. Արտահայտեք գրամներով

ա) 2կգ-2000գ

բ) 1կգ 50գ-1050գ

գ) 5ց=5000000գ

դ) 6տ-6000000գ

ե) 3ց 18կգ=3018000

զ) 8տ 9ց 25կգ-89250000

606. Հաշվեք

դ) 8ց 39կգ+1տ 9ց 70կգ=2տ 8 ց 9 կգ

ե) 3ժ 20ր 30վ + 50ր 30վ=4ժ 11ր

զ) 8ժ 30վ-5ժ 15վ=3ժ 15 ր

608 Զբոսարջիկներն արշավը սկսել են հունիսի 13-ին ժամը 12-ին, և ճանապարհին են գտնվել 8 օր 19ժ: Ամսի քանիսին են նրանք հասել որոշված վայրը:

12+19=31

31-24=7

8+1=9

13+9=22

Պատ.՝ 22 օր 7ժ

609 Մի ձմերուկի զանգվածը 4կգ 700գ է, մյուսինը երկու անգամ ավելի: Որքան է երկու ձմերուկների զանգված:

700×2=1400

4×2=8

1400-1000=400

8+1=9

Պատ.՝ 9կգ 400գ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s