Մաթեմատիկա դասարանական 21.10.12

597. Դեցիմետրերով և սանտիմետրերով արտահայտեք.

ա) 29սմ-2դմ 9սմ

բ) 57սմ-5դմ 7սմ

գ) 94սմ-9դ 4սմ

598 Կիլոմետրերով և մետրերով արտահայտեք

ա) 1837մ-1կմ 837մ

բ) 3805մ-3կմ 805մ

գ) 18569-18կմ 569մ

601. Արտահայտեք գրամներով

ա) 2կգ-2000գ

բ) 1կգ 50գ-1050գ

գ) 5ց=5000000գ

դ) 6տ-6000000գ

ե) 3ց 18կգ=3018000

զ) 8տ 9ց 25կգ-89250000

606. Հաշվեք

դ) 8ց 39կգ+1տ 9ց 70կգ=2տ 8 ց 9 կգ

ե) 3ժ 20ր 30վ + 50ր 30վ=4ժ 11ր

զ) 8ժ 30վ-5ժ 15վ=3ժ 15 ր

608 Զբոսարջիկներն արշավը սկսել են հունիսի 13-ին ժամը 12-ին, և ճանապարհին են գտնվել 8 օր 19ժ: Ամսի քանիսին են նրանք հասել որոշված վայրը:

12+19=31

31-24=7

8+1=9

13+9=22

Պատ.՝ 22 օր 7ժ

609 Մի ձմերուկի զանգվածը 4կգ 700գ է, մյուսինը երկու անգամ ավելի: Որքան է երկու ձմերուկների զանգված:

700×2=1400

4×2=8

1400-1000=400

8+1=9

Պատ.՝ 9կգ 400գ

Մաթեմատիկա 21.10.21

606 հաշվիր

8մ 3սմ 11մ+20սմ 9մմ=8մ 23սմ 10 մմ

1 կմ 300 մ +8 կմ 4 մ 30 սմ =9 կմ 304 մ 30սմ

1տ 3 ց 4 կմ + 10 տ 30 կմ = 11 տ 3 ց 34 կմ դղ

607

Գնացքը կայարանից դուրս եկավ ժամը 6։40-ին և տեղ հասավ նույն օրը ժամը 20։15-ին։Ինչքան ժամանակ էր գնացքը գտնվում ճանապարհին։

լուծում

20։15-6։40=13:35

612

Կատարեք գործողություն:

ա.(796+160):956=1

բ.(2234+22):24=94

գ.(5795+55):234=25

դ.(517+15):14=38

ե.(16334-274):803=20

զ.(1806-959):7=121

է.(9848-512):389=24

ը.(1121-679):13=24

614. Թվանշաներով և համեմատման նշաններով գրեք․

երկու հարյուր երկուսը մեծ է հարյուրից․202>100

քառասունհինգը փոքր է ութ հարյուր քառասունյերկուսից․45>42

618Կառուցված շենքերից յուրաքանչյուր կա 8 բնակարան: Բոլոր բնակարանները երեքսանյականոց են. Այդ շենքերում սենյակների ընդանուր քանակը 720 է: Քանի շենք է կառուցված:

Լուծում

720:3=240

240:8=30

Պատ.՝ 30

621. Առաջին տուփում տեղավորվում է երկրորդից 10-ով ավելի մատիտ, երրորդ տուփում տեղավորվում է 10 մատիտ, իսկ չորորդում երրորդից այնքանով  ավելի, քանի մատիտ որ կա երկրորդ տուփում: Հավասար կլինեն արդյոք առաջին և չորորդ տուփերում տեղավորվող քանակները:

Լուծում

Պատ.՝ այո

Классная работа 21.10.21

  1. В булочной можно купить баранки, печеенье, гата, кекс, торт,
  2. В цветочном магазине можно купить ромашки, розы, тюльипаны, колокольчики,
  3. В книжном магазине продаются книги, альбомы, учебники, тетради
    Слова для справок: книги, баранки, печенье, гата, ромашки, розы,
    тюльпаны, альбомы, тетради, учебники, кекс, торт, колокольчики.