Առաջադրանքների փաթեթ 20.10.21


Տրված բառերից նորերը կազմիր 
ակ, իկ, ուկ մասնիկներով (ածանցներով):
Այդ ածանցներն ի՞նչ իմաստ են տալիս բառին:

Ա. Աստղ-աստղիկ, արկղ-արկղիկ, թիթեռ-թիթեռիկ, թերթ-թերթիկ, գետ-գետակ, նավ-նավակ, դուռ(ն)-դռնակ, թռչուն-թռչնակ, խոզ-խոզուկ, գառ(ն)-գառնուկ:
Բ. Հայր-հայրիկ, մայր-մայրկ, տատ-տատիկ, պապ-պապիկ, քաղցր-քաղցրիկ, անուշ-անուշիկ, որդի-որդյակ, տաք-տաքուկ, հարս(ն)-հարսնակ:

Տրված բառերից տեղ ցույց տվող ածանցավոր բառեր կազմի՛ր:
Գրի՛ր գործածված մասնիկները (ածանցները): Կազմածդ ո՞ր բառերն են մեծատառով սկսվում:

Օրինակ՝
հույն-Հունաստան:

Հիվանդ-հիվանդանոց,ծաղիկ-ծաղկաման, մուկ-մկանոց, հայ-հայաստան, նիստ-նստարան, այբուբեն-այբենարան, դաս-դասարան, դպիր-տպարան, դարբին-դարբնոց, հյուր-հյուրանոց, զոր(ք)-զորանոց, ռուս-ռուսաստան, գործ-գործարան, բրուտ-բրուտարան, կույս-կույսանոց, ուզբեկ-Ուզբեկիստան, հնդիկ-հնկաստան, թուփ-թփանոց, ծիրանի-ծիրանոց:

Բնակավայր կամ տեղանք ցույց տվող բառերին այնպիսի ածանցներ ավելացրու, որ նոր բառերը տվյալ տեղի բնակչի իմաստն արտահայտի:

Օրինակ՝
լեռն-լեռնցի:

Երևանցի, քաղաքացի, Վանացի, Մշեցի, Աշտարակցի, Արտաշատ-արտաշատցի, Դվին-դվինցի, Կարսցի, Գյումրեցի, Լոռի-լոռեցի, Ամերիկացի, Նյու-Յորքցի, Լոնդոնցի, սարցի, գյուղեցի:

Տվյալ բառազույգերի արմատները տեղափոխելով՝ բաղադրյալ նոր բառեր ստացի՛ր:

Օրինակ՝
բարեժպիտ, մանկամիտ-բարեմիտ, մանկաժպիտ:

ա) Ջրհարս, ծովանկար,

ջրանկար, ծովահարս
բ) ժանգապատ, արծաթագույն,

արծաթապատ, ժանգագույն
գ) հողաղաց, ջրաղաց,

հողաղաց, ջրածին
դ) զորամաս, երկրամաս:

երկրամաս, զորամաս

Տրված բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր: Արմատներն ի՞նչ մասնիկով են կապվում:
Օրինակ՝
Գրատախտակ- գր(գիր)+ա+տախտակ:
Ձեռ+ա+գիր, գեղ+ա+նկար, շրջ+ա+զգեստ, սիր+ա+հոժար, դեղն+ա+կտուց, հոդ+ա+կապ:

Տրված արմատների կրկնությամբ բառեր կազմի՛ր (արմատների մեջ ի՞նչ փոփոխություն է կատարվում):
Օրինակ՝
Փալաս-փուլուս:
Աման-ծաղկաման, մարդ-պար, պարապ-սարապ, պակաս-փուլուս, մանր-ծանր, փոքր-մեծ, ոլոր-կլոր, սուս-սուսան: 108

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s