Մաթեմատիկա դասարանական 13.10.21

480. 364 մանրակ պատրաստելոււ համար բանվորը 4 օր աշխատեց 7-ական ժամ և 3 օր 8-ական ժամ: Մեկ ժամում քանի մանրակ էր պատրաստոմ բանվորը:

4×7=28

3×8=24

24+28=52

364:52=7

Պատ.՝ մեկ ժամում 7 մանրակ

482. Տղան 4 տարեկան է: Մայրը նրանից մեծ է 28 տարով: Քանի անգամ է մայրը տղայից մեծ: Մայրը տղայից քանի անգամ մեծ կլինի 10 տարի անց:

Լուծում

4+28=32

32:4=8

32+10=42

4+10=14

42:14=3

Պատ.՝ 10 տարի անց 3 անգամ, հիմա 8 անգամ

487 Համապատասխան տեղերում փակագծեր տեղադրելով ստացեք հ ավասարություն.

գ) 6×32+48:16+8=23

դ) 6×32+48:(16+8)=218

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s