Մաթեմատիկա տնային 10.13.21

449 Կատարեք գործողությունները

ա (324-17)x(30-25)

324-17=307

30-25=5

307×5=1535

բ (894-633)x(972-69)

894-633=261

972-69=903

261×903=235683

գ (1007-388)x(59-46)

1007-388=619

59-46=13

13×619=8047

դ (800-445)x(378-211)

800-445=355

378-211=167

355×167=59285

ե (777-205)x(603-29)

777-205=572

572×574=328328

զ (2379-12)x(101-93)

2379-12=2367

101-93=8

2367×8=18936

է (906-35)x(496-57)

906-35=871

496-57=439

871×439=382369

ը (55-9)x(137-62)

55-9=46

137-62=75

75×46=3450

460. Երկու տակառներից առաջինում կար 48 լ ջուր, իսկ երկրորդում 30 լ ջուր։ Ինչքան ջուր պիտի վերցվի առաջին տակառից, որպեսզի երկու տակառներում մնա ընդամենը 60 լ ջուր։

60-30=30

48-30=18

Պատ․՝ 18 լ ջուր պետք է վերցվի առաջին տակառից

462, Ջահի լամպերից 100-ը մեծ էին, իսկ մյուսները փոքր․ Երբ մեծ լամպերից 9-ը և փոքրերից 27-ը այրվեցին, դահլիճը լուսավորում էր 323 լամպով: Քանի փոքր լամպ կար ջահի վրա:

100-9=91

323-91=232

232+27=259

Պատ.՝ 259

464. Համերգին ներկա էր 938 ուկնդիր: Նրանցից 265-ը տոմսի համար վճարել էին 5000-ական դրամ, 326-ը 3000-ական, իսկ մյուսները 1500-ական: Ինչ գումար էր հավաքվել համերգային դահլիճի տոմսարկղում:

265×5000=1325000

326×3000=978000

326+265=591

938-591=347

347×1500=520500

520500+978000+1325000=2823500

Պատ.՝ 2823500

465. Աշակերտը տանը գրավոր առաջադրանքները կատարել է 55 րոպեում: Որքան ժամանակ է նա հատկացրել բանավոր եթե սկսել է կատարել հանձնարարությունները ժ. 18.15-ին և վերջացրել է ժ. 20.10-ին:

18.15-20.10=ժ 1 ր 55

1.55-55=1

Պատ.՝ 1 ժամ

481. Երկու այգեպան, միասին աշխատելով, տնկելեն 1200 վարդակակաչ: 1 օրում նրանցից մեկը տնկել է 25 վարդակակաչ, իսկ մյուսը 35: Ընդամենը քանի վարդակակաչ է տնկել ամեն մի այգեպանը:

25+35=60

1200:60=20

25×20=500

35×20=700

Պատ.՝ առաջինը 500, երկրորդը 700

486. Աստղանիշի փոխարեն գրեք այնպիսի թվանշաններ, որոնց դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն

ա) 3625 < 3734

բ) 61819 > 9999

գ) 1374<1999

դ) 98999 > 97999

487. Համապատասխան տեղերում փակագծեր տեղադրելով հավասարություն.

ա) 6×32+48:(16+8)=194

բ) 6x(32+48):16+8=38

գ) (6×32+48):16+8=23

դ) 6x(32+48:16)+8=218

489. Ավտուբուսը մեկնել է ժ. 10-ն անց 30 և տեղ հասել ժ. 17-ն 15 րոպեին, ընդ որում 2 ժամ 20 րոպեն այն ընթացել է գյուղամիջյան ճանապարհով, իսկ մնացածը ժամանակը խճուղով: Որքան ժամանակ է ավտոբուսն ընթացել խղճուղով:

17.15-10.30=6.45

6.45-2.20=4.25

Պատ. ՝ 4 ժամ 25 րոպեն

Հորինած խնդիրներ

Տղան 5 տարեկան է և մայրիկը նրանից մեծ է 6 անգամ: Քանի տարի տարբերություն կլինի նրանց մեջ 13 տարի անց:

Լուծում

6×5=30

30+13=43

5+13=18

43-18=25

Պատ.՝ 25

Երկու վազորդ A կետից վազում են դեպի B կետ, բայց երկրորդ վազորդը 1ժ ուշ է սկսում վազել: Նրանք միաժամանակ են հասնում B կետին. Առաջին վազորդի արագությունը 15կմ/ժ է, ճանապարհը 60 կմ է: Գտնել երկրորդ վազորդի արագությունը:

60:15=4

4-1=3

60:3=20

Պատ.՝ 20կմ/ժ է երկրորդ վազորդի արագությունը

Մաթեմատիկա դասարանական 13.10.21

480. 364 մանրակ պատրաստելոււ համար բանվորը 4 օր աշխատեց 7-ական ժամ և 3 օր 8-ական ժամ: Մեկ ժամում քանի մանրակ էր պատրաստոմ բանվորը:

4×7=28

3×8=24

24+28=52

364:52=7

Պատ.՝ մեկ ժամում 7 մանրակ

482. Տղան 4 տարեկան է: Մայրը նրանից մեծ է 28 տարով: Քանի անգամ է մայրը տղայից մեծ: Մայրը տղայից քանի անգամ մեծ կլինի 10 տարի անց:

Լուծում

4+28=32

32:4=8

32+10=42

4+10=14

42:14=3

Պատ.՝ 10 տարի անց 3 անգամ, հիմա 8 անգամ

487 Համապատասխան տեղերում փակագծեր տեղադրելով ստացեք հ ավասարություն.

գ) 6×32+48:16+8=23

դ) 6×32+48:(16+8)=218

Բնագիտություն 13.10.21

  1. Ինչո՞ւ է Լուսինը միշտ դեպի Երկիր ուղղված միայն մի կողմով:

Լուսինը Երկրի շուրջ մեկ լրիվ պտույտ է կատարում 27 օր և 7 ժամում: Ճիշտ նույնքան ժամանակում նա մեկ պտույտ է կատարում նաև իր առանցքի շուրջր: Դա է պատճառը, որ Երկրից Լուսինը միշտ մեզ երևում է միայն մի կողմով:

  1. Ինչի՞ հետևանքով են առաջանում Լուսնի փուլերը:

Մոտավորապես մեկ ամսվա ընթացքում Լուսնի տեսանելի մասն աս­տիճանաբար մեծանում է, Լուսնի սկավառակը դառնում է ամբողջովին տեսանելի, այնուհետե սկսում է փոքրանալ: Այդ գործրնթացը պարբերա­բար կրկնվում է: Լուսնի տեսանելի մասերն անվանում են Լուսնի փուլեր

  1. Ի՞նչ կառուցվածք ունի Լուսնի մակերևույթը:

Լուսինը Երկրի շուրջը պտտվող երկնային մարմին է, և այդ պատճա­ռով դրան անվանում են Երկրի բնական արբանյակ: Լուսինն  իր ծավալով մոտ 50 անգամ փոքր է երկրա­գնդից

  1. Ինչո՞ւ Լուսնի վրա կյանք գոյություն չունի:

Լուսինը մթնոլորտ չունի, ինչի հետևանքով նրա մակերևույթի վրա ցերեկը ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչե 120 0C, իսկ գիշերն իջնում մինչե -160 0C: Թթ­վածնի և ջրի բացակայության հետևան­քով Լուսնի վրա բուսական և կենդանական աշխարհ գոյություն չունի:

  1. Ե՞րբ է մարդը ոտք դրել Լուսնի վրա:

1969 թվականին

  1. Գիշերը նայեք Լուսնին: Նրա տեսքից որոշեք, թե մոտակա օրերին իր եղջյուրը կաճի՞, թե՞ կնվազի: