Руский язык

Вместо точек вставьте глагол (повторять) в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модель: Мы … текст. – Мы повторяем текст. Мы повторяли текст. Мы будем повторять текст. 

1. Он повтаряет урок. 

Он повтарял урок

Он Вудет повтарять урок.

2. Вы повтарете правило.

Вы повтарели правило

Вы будете повтарать правило

 3. Она Повтаряет слова. 

Она повтаряла слова

Она Будет повтарят слояа.

4. Я Повтаряю упражнение.

Я Повтарял упражение.

Я буду повторят упражение.

 5. Вы повтаряете грамматику.

Вы повтарели грамматику.

Вы будете повтарать грамматику

 6. Они глаголы

Они повторяют глаголы.

Они повторяли глагогы.

Они будут повторять глаголы

Վիկտոր Համբարձումյանի մասին

Վիկտոր Համբարձումյանը ծնվել է Թիֆլիսում, 1908 թվականի սեպտեմբերի 18-ին։ Հայրը՝ Համազասպ Համբարձումյանը եղել է իրավաբան, գրականագետ։ Նկատելով երեք-չորս տարեկան որդու՝ թվերի նկատմամբ ունեցած մեծ հետաքրքրությունը, հայրն ավելի լրջորեն է զբաղվում օժտված զավակով՝ զարգացնելով նրա բնատուր բնագիտական ձիրքը։ Դպրոցական տարիներին առավել ցայտուն են դրսևորվում մաթեմատիկայի և աստղագիտության նկատմամբ նրա հակումները։ Այդ տարիներին արդեն հրապարակային դասախոսություններ է կարդում ֆիզիկայի և աստղագիտության խնդիրների վերաբերյալ։ 1924 թվականի մարտին 15-ամյա Համբարձումյանը Երևանի պետական համալսարանում անվանի պրոֆեսորների, դասախոսների ուսանողների և աշակերտների համար դասախոսություն է կարդում Ալբերտ Էյնշտեյնի հարաբերականության տեսության վերաբերյալ, որն ընդունվում է մեծ հետաքրքրությամբ։ Մի քանի ամիս անց նույն դասախոսությունը կրկնում է Թիֆլիսում։