Մայրենի 10.03.21

Ընդգծված բառը նախադասության մեջ ի՞նչ իմաստով է կիրառված:
Այդ բառը ո՞ր նախադասության մեջ է հիմնական իմաստով գործածված:

Ծաղիկը բացվեց ու ձգվեց դեպի արևը:
Հարսանիքի բոլոր կենացները ծաղիկներին էին ուղղված:
Մեր ծնողներն ասում են, թե մենք ենք կյանքի ծաղիկները:
Շատ լավ գործ եք սկսել, սա դեռ ծաղիկն է, պտուղները հետո եք տեսնելու:
Իր երկիրը հասնելուց հետո էլ իշխանը չեր մոռանում այն ամրոցի ծաղիկ տիրուհուն:

1ծաղիկ-հիմնական իմաստ

2ծաղիկներին-հարս, փեսա

3ծաղիկներ-երեխաներ

4ծաղիկներ-գործի սկիզբ

5ծաղիկ-գեղեցիկ

Բացատրի՛ր <<բազմիմաստ>> բառը:

Հաց բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի՛ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:

Ցամաք հաց տուր-հիմնական իմաստ

նստիր հաց ուտենք-երկրորդական իմաստ

Ջուր բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի՛ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:

Ջուր խմիր-հիմնական իմաստ

Ջրիկ մի եղիր-ջրիկ-անլուրջ

Ընդգծված բառը փոխարինի՛ր տրվածներից մեկով և բացատրի՛ր, թե ինչպես ընտրեցիր:

Տհաճ, պայծառ, հոտ, դեմք, հավաքել, շրջապատել:

Ծաղիկների բույրը-հոտը ինձ մի հին երգ է հիշեցնում;
Արևելցի կինն ինչու՞ է ծածկում երեսը-դեմքը:
Զորքը պաշարել-շրջապատել էր բերդն ու սպասում էր հրամանի:
Թագավորը ժողովել-հավաքել էր բոլոր հպատակներին, որ առաջինը ինքն ավետիսն (բարի լուրը) ասի:
Անախորժ-տհաճ պատմության մեջ ընկանք:
Միալար անձրևներից ու մառախուղից հետո վերջապես մի արևոտ-պայծառ օր բացվեց:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s