Մաթեմատիկա տնային 24.09.21

272. Միևնույն քաղաքից միրնույն ուղղությամբ միաժամանակ դուրս եկան երկու մեքենաներ: Նրանցից մեկը 1 ժամում անցնում էր 65 կմ, մյուսը 80կմ: Որքան կլինի նրանց հեռավորությունը 7 ժամ հետո:

80-65=15

15×7=105

Պատ.՝ 105կմ

273. կայարանից միաժամանակ հակառակ ուղղություններով դուրս եկան երկու գնացքներ: Առաջին գնացքը 1ժամում անցնում էր 60 կմ, իսկ երկրորդ 90կմ: Ինչ հեռավորություն կլինի նրանց միջև 14 ժամ անց:

Լուծում

90×14=1260

60×14=840

1260+840=2100

Պատ.՝ 2100կմ

275. Դարբինը 14 օրում պիտի պատրաստեր 280 պայտ ամեն օր պատրաստելով հավասար քանակներով փայտեր: Սակայն նա օրական 8 պայտով ավելի էր պատրաստում: Քանի օրում դարբինը կատարեց պատվերը:

Լուծում

20+8=28

280:28=10

Պատ.՝ 10 օրում

277. Երկու վաճառողները օրվա ընթացքում պիտի վաճառեին 95 կարկանդակ: Օրվա վերջում չվաճառված էր մնացել 7 կարկանդակ, իսկ առաջին վաճառողը վաճառել էր 47 կարկանդակ: վաճառողներից որն էր ավելի շատ կարկանդակներ վաճառել և որքանով ավելի:

Լուծում

95-47=48

48-7=41

47-41=6

Պատ.՝ Առաջին վաճառողը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s