Մաթեմատիկա տնային 23.0921

235. Կիրառելով գումարման տեխափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվեք առավել հարմար տարբերակով

ա) 64+18+36=(64+36)+18=118

բ) 393+8+92+107=(393+107)+(92+8)=600

գ) 276+9+24+91=(276+24)+(91+9)=400

246. 12 միանման անոթների մեջ տեղավորվում է 36 լ խաղողի հյութ: Դույլի տարողույթյունը 4անգամ մեծ է անոթի տարողությունից: Քանի դույլ կպահանջվի 120 լ խաղողի հյութ լցնելու համար:

Լուծում

36:12=3

3×4=12

120:12=10

Պատ.՝ 10 դույլ

250.

Ապրարանքատար գնացքն արդեն 5ժ էր, ինչ ճանապարհին էր երբ նույն կայարանից նույն ուղղությամբ շարժվեց ճեպըթաց գնացքը: Քանի ժամ հետո ճեպընթաց կհասնի ապրանքատարին, եթե ապրանքաար գնացքը 1ժամում անցնում է 60 կմ, իսկ ճեպընթացը 90կմ:

Լուծում

60×5=300

90-60=30

300:30=10

Պատ.՝ 10 ժամում

251.Երկու ավազանները սկսեցին ջուր լցնել,ընդ որում առաջինում արդեն 15 դույլ ջուր կար, իսկ երկրորդը դատարկ էր: Քանի ժամ հետ ավազաններում նույն քանակությամբ ջուր կլինի, եթե 1 ժամում առաջինի մեջ լցնում են 60 դույլ ջուր, իսկ երկրորդի մեջ՝ 63 դույլ:

63-60=3

15:3=5

Պատ.՝ 5 ժամում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s