Մաթեմատիկա տնային առաջադրանք 09.21.21

193 Լուծեք թվաբանական խաչբառը

64:4=16
xx
20:5=4
==
44+20=64

191. Գրատախտակին գրված էին 5, 13, 10025, 7699421 21 թվերը․ Աշակերտները հանձնարարություն ստացան ընտրել որևե թիվ և այն գումարել տևված թվերից ամեն մեկին․ Աշակերտներից մեկը անմիջապես կատարեց այդ հանձնարարությունը գրելով նույն թվերը․ Որ թիվն ընտրեց աշակերտը որպես երկրորդ գումարելի․

Պատ․՝ 0

196. Ստուգեք թե ճիշտ են արդյոք հետևյալ անհավասարությունները․

ա) 537+18+625>793+614+5

Պատ․՝ ոչ

բ) 66+725+414<65+17+1032

Պատ․՝ ոչ

գ) 699-13+1025>170+414-8

Պատ․՝ այո

դ) 2025-1388+397<757-120

Պատ․՝ ոչ

197. Հետևյալ գրառումներից յուրաքանչյուրում աստղանիշի փոխարեն գրեք թվանշաններից մեկը այնպես, որ ստացվի հավասարություն․

ա) 10-3=7

բ)98-82=16

գ)85-33=52

դ)438-213=225

ե)959-331=628

զ)578-456=122

է)388-221=167

ը)927-504=423

թ)654-435=219

198. կան բազմանիշ թվեր, որոնք գրի առնվում թվանշաններից միայն մեկի օգտագործմամբօրինակ՝ 3333. Որքան է այդպես կազմված երկնիշ թվերի քանակը․ Իսկ եռանիշները

երկնիշ թվեր 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 Պատ․՝ 9հատ

եռանիշ թվեր 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 Պատ․՝ 9հատ

200. Բրուտը 1օրում պպատրաստում էր 5 կճուճ․ Նոր չարխ տեղադրելուց հետո նա սկսեց 1 օրում 3 կճուճով ավելի պատրաստել․ Քանի կճուճ կպատրաստի բրուտը 7 օրում

Լուծում

5+3=8

8×7=56

Պատ․՝ 56 կճուճ

202. Երկու արտերից ցորեն հավաքեցին․ Առաջին արտից 3200կգ, երկրորդ արտից 8800կգ․ Ապա ամբողջ բերքը տարան սայլերով․ Քանի սայլ պահանջվեց, եթե նրանցից յուրաքանչյուրում տեղավորվում էր 400կգ ցորեն․

Լուծում

3200+8800=12000

12000:400=30

Պատ․՝ 30 սայլ

204. Մարաթոնյան վազքի ժամանակ երկու վազորդ առաջ էին ընկել մյուսներից․ Վազքի առաջին ժամում նրանց արագությունները նույնն էին, իսկ հետո մեկը 1ժամում վազում էր 17կմ, մյուսը 14․ Վազքը սկսելուց 2ժամ հետո որքան էր նրանց հեռավորությունը․

Լուծում

2-1=1

1×17=17

1×14=14

17-14=3

Պատ․՝ 3կմ

205. Դերձակն ունի մահուդի 16մ երկարությամբ մի կտոր, որից ամեն օր կտրում է 2մ․ Քանի օր հետո կկտրի վերջին կտորը․

Պատ․՝ յոթերորդ օրը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s