Մաթեմատիկա Տնային 09.16.21

167

Տուփում կա 41 գնդիկներ կարմիր կապույտ և նարնջագույն։ Կարմիր գնդիկները 20 անգամ ավելի են քան նարնջագույննը։Քանի կապույտ գնդիկ կա տուփում։

Լուծում

Տարբերակ 1) ենթադրենք կա 1 նարնջագույն գնդիկ, ուրեմն կա 20 կարմիր գնդիկ, և մնացած 20 գնդիկները կապույտ են

1×20=20 կարմիր

20+1=21 կարմիր և նարնջագույն

41-21=20 կապույտ

Տարբերակ 2) ենթադրենք կա 2 նարնջագույն գնդիկ, ուրեմն կա 40 կարմիր գնդիկ, Որոնց գումարը միասին ստացվում է 41-ից շատ, հետևաբար այս տարբերակը սխալ է և նարնջագույնը 1-ից ավել չի կարող լինել։

Պատ՝ 20 կապույտ գնդիկ

168.Աշակերտը կարդում է օրական 10 էջ,6 օրվա ընթացքում կարդացել է գրքի կես: Քանի՞ էջ կա գրքում:

10×6=60 էջ

60×2=120 էջ

Պատ։՝ Գիրքը ունի 120 էջ․

170.Զրահավորված ասպետի զանգվածը 120կգ է,ընդ որում ասպետի զանգվածը 40կգ-ով մեծ է զրահի զանգվածից:Գտեք ասպետի և զրահի զանգվածներն առանձին-առանձին:

120-40=80

80:2=40

Պատ։՝ զրահ-40կգ, ասպետ-80կգ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s