Մաթեմատիկա տնային 15.09.21


136.Տրված են 5,3,7 թվանշաները.դրանցով գրի առեք վեց տարբեր եռանիշ թվեր (թվի գրառման մեջ թվանշանները գործածեք մեկական անգամ):Ընդգծեք այն բոլոր թվերը,որոնցում 3 թվանշանը գրված է հարյուրակների կարգում:

Պատ.՝ 357,375, 537, 735, 573, 753

137.Կատարեք գործողությունները.

ա.(22+163)x117=21645

22+163=185

185×117=21645

գ.(98+15)x13=1469

98+15=113

113×13=1469

ե.(294-180)x77=8778

294-180=114

114×77=8778

138.Մի գրքույկում կա 20 էջ,մյուսում՝ 56:Քանի էջ կա այն գրքում,որի եջերի քանակը 7 անգամ ավելի է,քան երկու գրքույկներինը միասին:

20+56=76

76×7=532

Պատ.` 532էջ

140.Երկու կայարանների հեռավորությունը 350կմ է:Առաջին գնացքն այդ ճանապարհն անցնում է 2 ժամով պակաս ժամանակում, քան երկրորդը 1 ժամում քանի կիլոմետր է անցնում առաջին գնացքը,եթե երկրորդը 1 ժամում անցնում է 50կմ:

350:50=7

7-2=5

350:5=70

Պատ.՝ 70 կմ է անցնում առաջին գնացքը 1 ժամում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s